Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.10.18 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 18.oktobrī plkst.14

1.Informācija par Bauskas novada pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 9 mēnešos.
Ziņo: S.Oļehnoviča
2.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
3.Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai “Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
4.Par konkursa “Bauskas novada Ziemassvētku rota” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Matuļenko
5.Par mēneša atalgojuma noteikšanu interešu izglītības iestādes direktoram.
M.Bauvare
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: A.Velmunska
7.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Vasiļauska
8.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam J.K..
Ziņo: E.Grigorjeva
9.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei L.R..
Ziņo: E.Grigorjeva
10.Par nekustamā īpašuma “X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
11.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: D.Stubure
12.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas siltums”.
Ziņo: D.Subure
13.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0228 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Raiņa ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Plūmju iela X, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
16.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu O.Ž.
Ziņo: Ņ.Tomase
17.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
18.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.Z.
Ziņo: Ņ.Tomase
19.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M. P.
Ziņo: Ņ.Tomase
20.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.Z.
Ziņo: Ņ.Tomase
21.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.J.
Ziņo: Ņ.Tomase
22.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.L.
Ziņo: Z.Konovs
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu O.J.
Ziņo: Z.Konovs
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.Ģ.
Ziņo: Z.Konovs
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu R.A.
Ziņo: Z.Konovs
26.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “UZVARA-BIRZGAĻI”.
Ziņo: Z.Konovs
27.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “TEIKSMAS”.
Ziņo: Z.Konovs
28.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “PROF MARKETS”.
Ziņo: Z.Konovs
29.Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas un Rundāles novada teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva
30.Par licencētām zemūdens medībām Mēmelē Bauskas teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas