Pirmdiena, 27. Jūnijs, 2022. Malvis, Malvīne

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.09.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.gada 20.septembrī plkst.14


1.Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
2.Par finansējuma piešķiršanu M.A.
Ziņo: L.Rimševica
3.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: Z.Kalējs
4.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumā “Par Codes pagasta pārvaldes piegādātās siltumenerģijas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: D.Šķiliņa
5.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par dalību projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Ziņo: D.Platonova
6.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
7.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone 
8.Par nekustamā īpašuma “X” daļu Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
9.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Rijas iela X, Bauskā iegādei.
Ziņo: D.Stubure
10.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Rijas iela X, Bauskā iegādei.
Ziņo: D.Stubure
11.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
12.Par papildu finansējuma piešķiršanu savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: L.Kirilko
13.Par papildu finansējuma piešķiršanu Griķu pamatskolai.
Ziņo: D.Vīlipa
14.Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai.
Ziņo: L.Ģerģe
15.Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes sākumskolai.
Ziņo: D.Lapkovska
16.Par papildu finansējuma piešķiršanu Īslīces pagasta pārvaldei.
Ziņo: S.Ķisele
17.Par papildu finansējumu teritorijas apsaimniekošanai.
Ziņo: J.Kalinka
18.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
19.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
20.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
21.Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
Ziņo: B.Grantiņa
22.Par papildu finansējuma sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
Ziņo: Z.Kārkliņa
23.Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare
24.Par piemaksu noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
Ziņo: M.Bauvare
25.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
26.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Ziņo: M.Bauvare
27.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas