Otrdiena, 18. Maijs, 2021. Ēriks, Inese, Inesis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.08.23 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.gada 23.augustā plkst.14


1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018. gada 29. marta lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei”.
Ziņo: I.Spurķe
2. Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
Ziņo: I.Spurķe
3. Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
4. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība”.
Ziņo: A.Melderis
5. Par finansējuma piešķiršanu J.F.
Ziņo: I.Ūbele
6. Par finansējuma piešķiršanu R.P.
Ziņo: I.Ūbele
7. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē Bauskas novada sportistiem.
Ziņo: I.Ūbele
8. Par finansiālu atbalstu biedrībai “4.maija Deklarācijas klubs”.
Ziņo: I.Šomina
9. Par papildu finansējumu atkritumu apsaimniekošanai.
Ziņo: M.Vilciņš
10. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
Ziņo: V.Gabrāns
11. Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekām Gailīšu pagastā.
Ziņo: L.Vasiļauska
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Salātu ielas 16/2, Bauskā gājēju celiņu atjaunošana”.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Salātu ielas 22, Bauskā stāvlaukuma seguma virskārtas izbūve”.
Ziņo: A.Eglinska
14. Par  grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā „Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr. 3 „Kārtība, kādā  sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
16. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” 2015.gada 29.janvāra nolikumā Nr.1.
Ziņo: R.Žabovs
17. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: S.Hiršfelde
18. Par nekustamā īpašuma „X” Codes pagastā platības precizēšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
19. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Gailīšu pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
20. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr. X, Ziedoņu ielā X,  Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr. X, Plūdoņa ielā X,  Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0087 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
26. Par zemes vienību iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0124 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0188 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0378 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0187 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0321 iznomāšanu Dāviņu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0098 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0051 iznomāšanu Dāviņu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
32. Par zemes vienību iznomāšanu Dāviņu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „d/s Mēmele Ievu iela X”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Īslīces pagastā atsavināšanu. 
Ziņo: M.Šarķis
35. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma „X” daļas Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļas 2,00 ha platībā Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
38. Par zemes vienību iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
39. Par zemes vienības 19,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0050 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
40. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā „Par aizņēmumu sporta halles izbūvei profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””.
Ziņo: B.Grantiņa


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas