Ceturtdiena, 27. Janvāris, 2022. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.05.24 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 24.maijā plkst.14


1. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta  kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
2. Par grozījumu  Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: I.Krūmiņa
3. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa
4. Par Uzvaras vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: E.Rūtiņa
5. Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva
6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar SIA “Gaižēni”.
Ziņo: B.Marčenkova
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vēsmiņas” daļas, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
8. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautnieku lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
9. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sēņu lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Burves”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
11. Par nekustamo īpašumu “Cepļa urbums” un “Cepļa 10 ceļš”, Mežotnes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Fridrihsone
12. Par nekustamā īpašuma “Guntas” zemesgabala Codes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Fridrihsone
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klidziņas” zemes vienības daļu Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
14. Par zemes vienību Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
15. Par nekustamā īpašuma Īslīces iela 3A, Bauskā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Sausā
16. Par Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plāna 2018.- 2022.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras vēstures biedrībai “Galms”.
Ziņo: D.Platonova
18. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana”.
Ziņo: I.Tijone
19. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts nozīmes kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošanai.
Ziņo: I.Tijone 
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu SIA “U &A”.
Ziņo Ņ.Tomase
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “O&K”.
Ziņo: Ņ.Tomase
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “DUCARS”.
Ziņo: Ņ.Tomase
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “D3A”.
Ziņo: Ņ.Tomase
24. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
25. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu Lindai Liepai-Daugaviņai.
Ziņo: Ņ.Tomase 
26. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Kristapam Ozolam.
Ziņo: Ņ.Tomase
27. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Nadeždai Podkopajevai.
Ziņo: Ņ.Tomase
28. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Dacei Vīlandei.
Ziņo: Ņ.Tomase
29. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Zigfrīdam Urnešam.
Ziņo: Ņ.Tomase
30. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Sarmītei Mežatučai.
Ziņo: Ņ.Tomase
31. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Aigaram Vālem.
Ziņo: Ņ.Tomase
32. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,  kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
33. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
34. Par apropriācijas pārdali.
Ziņo; I.Spurķe 
35. Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Ziņo: I.Spurķe
36. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
37. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumā “Par jaunatnes politikas institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Ruhocka
38. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestādes darbinieku amatu sarakstu.
Ziņo: I.Ruhocka
39. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: I.Ruhocka
40. Par grozījumiem Izglītības nodaļas reglamentā.
Ziņo: M.Bauvare
41. Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Ziņo: A.Novickis
42. Par grozījumiem Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
Ziņo: M.Mākulēns
43. Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošā transporta līdzekļa nodošanu lietošanā domes priekšsēdētājam.
Ziņo: J.Kalinka

Komitejas priekšsēdētājs A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas