Ceturtdiena, 18. Augusts, 2022. Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.04.19 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 19.aprīlī plkst.14

 

 1. Par apropriācijas pārdali. 
  Ziņo: I.Spurķe
 2. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
   Ziņo: A.Vērmanis
 3. Par nometņu darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: B.Svareniece
 4. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: L.Ģerģe
 5. Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības saskaņošanu. 
  Ziņo: A.Melderis
 6. Par atbalstu projektam „Lielas rokas, mazas rokas – visām kopā darbi sokas”. 
  Ziņo: L.Jurcika
 7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. 
  Ziņo: B.Grantiņa
 8. Par Jaunsaules skolas ēku nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”. 
  Ziņo: L.Vasiļauska
 9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā. 
  Ziņo: L.Vasiļauska
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Meistars Gothards”. 
  Ziņo: D.Platonova
 11. Par projektu konkursā „Mēs savam novadam 2018” iesniegto projektu apstiprināšanu. 
  Ziņo: D.Platonova
 12. Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu pagastā” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 13. Par aizņēmumu projekta „Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 14. Par aizņēmumu projekta „Garozas muižas parka labiekārtošana” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 15. Par aizņēmumu projekta „Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide” īstenošanai. 
  Ziņo: J.Kalinka
 16. Par aizņēmumu projekta „Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 17. Par aizņēmumu projekta „Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 18. Par aizņēmumu projekta „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai. 
  Ziņo: I.Tijone
 19. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par dalību projektu konkursā „Publisko ūdeņu pārvaldība””.
  Ziņo: I.Balcere
 20. Par Bauskas novada pašvaldības „Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam” apstiprināšanu. 
  Ziņo: R.Ignatjevs
 21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa  „Pukši”- 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr.3,  Ceriņu ielā 1, Bauskā atsavināšanu.
   Ziņo: D.Sausā
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Biržu ielā 10A, Bauskā domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā
 24. Par zemes vienības daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu. 
  Ziņo: D.Sausā
 25. Par Latvijas Evaņģēliski  luteriskās baznīcas iesnieguma izskatīšanu. 
  Ziņo: D.Sausā       
 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0041 Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
  Ziņo: M.Šarķis
 27. Par Rātslaukuma daļas iznomāšanu vasaras kafejnīcām (terasēm). 
  Ziņo: I.Ruhocka
 28. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā „Par jaunatnes politikas institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā”. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 29. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 30. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 31. Par Izglītības nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu. 
  Ziņo: M.Bauvare
 32. Par Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase”. 
  Ziņo: M.Bauvare

  Komitejas priekšsēdētājs                                                                   R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas