Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA


2015.05.21 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2015.gada 21.maijā plkst.10


1.    Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Spriņķe
2.    Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Kubliņa
3.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele””.
Ziņo: I.Savicka
4.    Par finansējumu apkures sistēmas izbūvei Vecsaules pagasta Pagastmājā.
Ziņo: L.Vasiļauska
5.    Par finansējumu apkures akumulatora uzstādīšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā.
Ziņo: N.Vāvers
6.    Par finansējumu atdzelžošanas iekārtu renovācijai Dāviņu pagastā.
Ziņo: L.Šarķe
7.    Par finansējumu apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā.
Ziņo: B.Marčenkova
8.    Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Tunkūni”.
Ziņo: B.Marčenkova 
9.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Sausā
10.    Par maksas samazinājumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļai Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
11.    Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā nomu.
Ziņo: A.Fridrihsone
12.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepkalni”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
13.    Par atbalstu A.Varkalei dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
Ziņo: M.Bauvare
14.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
Ziņo: M.Bauvare
15.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
16.    Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju.
Ziņo: M.Mākulēns
17.    Par apgrozāmo līdzekļu piešķiršanu SIA “Īslīces ūdens” finansiālā stāvokļa normalizēšanai un uzņēmuma maksātnespējas nepieļaušanai.
Ziņo: R.Bitins

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS                    R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas