Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2023.01.19 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2023.gada 19.janvārī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1.Par mantas ziedojumu Malinas pašvaldībai.
Ziņo: Jānis Kalinka

2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku veselības centrs” reorganizāciju.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Sandris Kaidaks

3. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas" maksas pakalpojumu cenrādi.
Ziņo: Iveta Lavrinoviča

4. Par Griķu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi telpu nomai.
Ziņo: Daiga Vīlipa

5. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Iecavas Mūzikas un mākslas skola” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Tauriņa

6. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 23.decembra lēmumā Nr.561 (prot. Nr.9, 40.p.) “Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonām”.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

7. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: Edgars Paičs

8. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma slēgšanu ar SIA “KŪDRINIEKS”.
Ziņo: Andis Kaspars

9. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

10. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 6”, Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Jānis Feldmanis

11. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 23, Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Jānis Feldmanis

12. Par dalību projektu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.projektu konkursā – Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Laine Baha

13. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Ziņo: Dace Platonova

14. Par nekustamā īpašuma „Dzeguzes” zemes vienības Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Māris Šarķis

15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krustceles", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

16. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 "Misas Kūdra 4”, Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

17. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 "Misas Kūdra 4”, Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.14 “Misas kūdra 7”, Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

19. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Lieltenteni 1”, Valles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2, “Valteri”, Kurmenes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

21. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Muriņi”, Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltiņi”, Vecumnieku pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

23. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straume Nr.8”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

24. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ozolrenes 1”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ozolrenes 2”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

26. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dienvidi 7”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bumbieru iela 14A/16, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baldones iela 12 - 2, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baldones iela 51 - 2, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bangas”, Iecavas pagastā ½ domājamās daļas nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunzemgale 18”, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunzemgale 55, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aroniju iela 29, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aroniju iela 29A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas