Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE


2018.03.22 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2018.gada 22.martā plkst.14

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “RENCĒNU AUTOKLUBS” pasākumu organizēšanai.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par apropriācijas pārdali.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par aizņēmumu Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai  pārbūvei.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 3.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumā “Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par pašvaldības pilnvarotajām amatpersonām normatīvo aktu ievērošanas kontrolei.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Bauskas jaunsargu vienībai Rīgas ielā 8, Bauskā (Baltajā mājā) un Bauskas novada jaunsargu vienībai “Kļavās”, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.

Ziņo: Z.Kārkliņa

 1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi.

Ziņo: B.Grantiņa

 1. Par finansējuma piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: V.Gabrāns

 1. Par Bauskas novada “Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam” publisko apspriešanu.

Ziņo: R.Ignatjevs

 1. Par aizņēmumu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa programmas projekta “Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes “Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanai.

Ziņo: G.Purene

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”.

Ziņo: D.Platonova

 1. Par atbalstu projektam “Jaunatnes politikas īstenošana Bauskas novadā”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Par pozitīvu sabiedrību”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu festivālam “Aprīļa pilieni”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia!” organizēšanai.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projektam.

Ziņo: A.Melderis

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Rūpniecības ielas 20 gājēju celiņu seguma atjaunošana”.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par dzīvojamās mājas Biržu ielā 6, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunāres”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Piesaulīte”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu “Pukši”-3 un “Pukši”- 4, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, “Pāce 2”,  Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, “Pāce 3”, Gailīšu pagastā atsavināšanu

Ziņo: D.Sausā

 1. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.

Ziņo: A.Juškevics

 1. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Uzvaras ielā 4, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvjiem un kolektoram Gailīšu pagastā.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par jumta daļas Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nomas līguma pagarināšanu ar SIA “BITE Latvija”.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par pašvaldības īpašuma “Bauskas pils”, Bauskā, Bauskas novadā kafejnīcas telpu grupas iznomāšanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 33, Bauska, Bauskas novads nodošanu Bauskas novada Sociālajam dienestam.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par dalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.

Ziņo: I.Ruhocka

 

 

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas