Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE


2016.12.22 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2016.gada 22.decembrī plkst.10

 1. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.Jočai.

Ziņo: A.Gurkovksis

 1. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.Dalbiņai.

Ziņo: A.Gurkovksis

 1. Par nedzīvojamo telpu ēkā Ernesta Kapkalna ielā 1A, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.Dalbiņai un I.Jočai.

Ziņo: A.Gurkovksis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Viņgalieši”- 1, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.8, “Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem 2017.gadā.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību.

Ziņo: D.Putna

 1. Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Bauskas slimnīca”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Īslīces ūdens”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par SIA “Bauskas ūdens” dalību specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1.projektu konkursā.

Ziņo: I.Svētiņš

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam”.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Dienas sociālais centrs “Var būt””.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mežotnes zieds”.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru mēneša atalgojuma noteikšanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par pašvaldības piemaksu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par papildu finansējumu speciālo pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksai.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 26.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto amatu sarakstiem”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

            Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par nekustamā īpašuma “Sarkanmuiža” daļas Codes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par dzīvojamās mājas Uzvaras iela 9, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 7, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mūsas iela 12, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par telpu nomu Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Strautnieku iela 4, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Biržu iela 22, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 19, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Rīgas iela 10, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Plūdoņa iela 56, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Plūdoņa iela 15, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Pilskalna iela 3, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 7, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Baznīcas iela 6, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu personām Bauskā.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Voldemāram Slavinskim.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Jānim Štrauhmanim.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Ārijai Akermanei.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Ceraukstes, Brunavas un Mežotnes pagastā.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Vicentam Vavričam.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Natalijai Vaisjunai.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Svetlanai Stīverei.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Gaļinai Safronovai.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Svetlanai Lataitei.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Gailīsu un Īslīces pagastā.

Ziņo: Z.Konovs

 1. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” amatu saraksta apstiprināšanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” amatu sarakstā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par tiesvedības uzsākšanu civillietā un finansējuma piešķiršanu.

Ziņo: J.Kalinka

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas