Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE


2016.03.24 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2016.gada 24.martā plkst.10

 1. Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām.

Ziņo: L.Kārkliņš

 1. Par SIA “Zemgales mutes veselības centrs” iesniegumu.

Ziņo: I.Saukuma

 1. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par līdzfinansējumu biedrībai “Bauskas rajona lauku partnerība”.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu fondam „1836” projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” īstenošanai.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par aizņēmumu gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai.

Ziņo: M.Vilciņš

 1. Par ūdensvada projektēšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā.

Ziņo: N.Vāvers

 1. Par projekta “Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegšanu.

Ziņo: A.Velmunska

 1. Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai.

Ziņo: A.Velmunska

 1. Par finansējuma piešķiršanu Laurim Kaufmanim.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Dāvim Kaufmanim.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Baltušam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Elīzai Puķānei.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Ģirtam Dubinskim.

Ziņo: L.Rimševicam

 1. Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Rūgumam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Aivaram Kamolam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par konkursa “Gada skolēns” nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.

Ziņo” M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta realizācijai.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana” apstiprināšanu.

Ziņo: E.Grigorjeva

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.4, Zaļajā ielā 15, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.11, Kalēju ielā 1, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.8, “Bērzkalni 12”, Īslīces pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma “Redzupes”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Ceplis 12”- 7 un “Ceplis 12”- 8, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalna iela 36, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0239 Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veccīruļi”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0261 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecziedi”, Īslīces pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0030 Brunavas pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dimdoņi”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilškalni”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lībiešu lauks”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnstrautnieku lauks”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa Ceraukstes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Plāņi”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukrozes”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauki”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klinšu iela 17”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaltes lauks”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkumi”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par SIA “Drejas” iesniegumu.

Ziņo: R.Ābelnieks

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas