Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejā skata sabiedrībai un novada attīstībai nozīmīgus lēmumprojektus


2015.01.23 Komentāri (0) Finanšu komitejā skata sabiedrībai un novada attīstībai nozīmīgus lēmumprojektus

22.februārī Bauskas novada domes Finanšu komitejas sēdē deputāti lēma apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 29.janvārī, virzīt vairākus lēmumprojektus.  

Līdz šim ģimenēm, kuras nodzīvojušas laulībā 50 un vairāk gadus pašvaldība dāvāja keramikas trauku pildītu ar medu. Ja deputāti domes sēdē atbalstīs grozījumus saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”, tad turpmāk šis pabalsts natūrā tiks izstāts ar naudas pabalstu. Lēmumprojekts paredz, ka 50 gadu laulības jubilejā ģimenei tiks piešķirts 100 euro liels pabalsts, 60 gadu jubilejā – 120 euro, savukārt 70 gadu laulības jubilejā 140 euro.

Pozitīvs bija arī lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas pils iekārtošanai. 15043 euro tika piešķirts Bauskas pils muzeja viesu nama sešu telpu un recepcijas iekārtošanai, savukārt 6400 euro Bauskas pils kafejnīcas virtuves aprīkošanai.

Sākot no 2015.gada 1.septembra Bauskas novada izglītības iestādēs un to filiālēs, kā arī ilgstošās sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionātā „Derpele”” ēdināšanas pakalpojumus plānots nodrošināt, izmantojot ārpakalpojumu. Šobrīd ēdināšanas nodrošināšanā nav vienotas pieejas un, ņemot vērā pozitīvo pieredzi iestādēs, kurās ēdināšanas tiek nodrošināta ārpakalpojuma veidā, tika pieņemts lēmums veidot vienotu sistēmu visā novada teritorijā.

2014.gada 20.janvārī Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts SIA „Country mūzikas aģentūra” valdes priekšsēdētāja Ulda Ozoliņa iesniegums par 2015.gada 17.starptautiskā kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā, kurā izteikts lūgums atbalstīt 17.kantrimūzikas festivālu 14 000 euro apmērā, lai segtu festivāla skaņu iekārtas-skatuves nomas un apsardzes izdevumus. Pēc nelielām diskusijām deputāti lēma atbalstīt šo lēmumprojektu.

Tika atbalstīts arī biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegtais projekts „Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai.” Tā realizācijai piešķirti 700 euro.

Tālākai izskatīšanai Domes sēdē deputāti virzīja jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Ierosināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt 50 eiro lielu pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu (papildus valsts noteiktajam 45,53 euro bērna uzturam un 54.07  par aizbildņa pienākumu veikšanu). Valstī plānotās deinstitucionalizācijas sakarā nepieciešams stiprināt alternatīvās bērnu aprūpes formas. Viena no tām ir aizbildņi. Bauskas novada Bāriņtiesa 74 aizbildņu ģimenēs ir ievietojusi 84 bērnus.

Saistībā ar to, ka izdarīti  grozījumi Bauskas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, tiek grozīti arī saistošie noteikumi „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Domes sēdē Sociālā dienesta ierosinājumu par saistošajos noteikumos minēto maznodrošinātās personas ienākumu līmeni no 142,99 eiro uz 150 eiro. Maznodrošinātās personas statuss dod tiesības personai pretendēt uz pašvaldības pabalstiem. Arī neliels maznodrošinātās personas līmeņa pieaugums ietekmē pašvaldības budžetu šajā gadā. Pieaugums plānots apmēram 7000 eiro apmērā.

Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa komitejas sēdē iepazīstināja deputātus ar jauniem saistošajiem noteikumiem par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Šādi saistošie noteikumi pašvaldībā līdz šim nav bijuši. Normatīvais akts tapis pamatojoties uz 2014.gada 22.jūlijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kas nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašam izvēlēties sev dzīvokli/dzīvojamo telpu un saņemt pabalstu. Ir plānots, ka 2015.gadā dzīvokļa pabalsts varētu tikt piešķirts 17 bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības

Visi Finanšu komitejā skatītie jautājumi vēlreiz tiks vētīti domes sēdē, kad arī tiks pieņemti gala lēmumi par lēmumprojektu apstiprināšanu.  

 

Ieva Šomina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas