Ceturtdiena, 18. Augusts, 2022. Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komiteja Sēdes darba kārtība


2014.08.21 Komentāri (0) Finanšu komiteja Sēdes darba kārtība

2014.gada 21.augustā plkst.11


1.    Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. 
Ziņo: I.Šķirmante
2.    Par līdzfinansējumu projektam „Latviešu kultūras tradīciju saglabāšanas un attīstības veicināšana Bauskas novada Ceraukstes pagastā”.
Ziņo: I.Tijone
3.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”.
Ziņo: I.Vansoviča
4.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde”.
Ziņo: J.Barans
5.    Par finansējuma piešķiršanu Sporta ielas, Bauskā seguma rekonstrukcijai.
Ziņo: M.Vilciņš
6.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dārza xx, Bauskā pievadceliņu bruģēšana”.
Ziņo: A.Eglinska
7.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā.
Ziņo: M.Skanis
8.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: M.Skanis
9.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele””.
Ziņo: Z.Alksnis 
10.    Par R. P. iesniegumu.
Ziņo: Z.Alksnis
11.    Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Neredzīgo biedrības Bauskas teritoriālajai organizācijai projekta realizācijai.
Ziņo: I.Kubliņa
12.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā „Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Kubliņa 
13.    Par grozījumiem Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumā.
Ziņo: I.Kubliņa
14.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
15.    Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: Ģ.Bernauts 
16.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
17.    Par noteikumu „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Ziņo: Ģ.Bernauts
18.    Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā xx, Bauskā nomu.
Ziņo: D.Sausā
19.    Par nedzīvojamo telpu Rātslaukumā xx, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Sausā
20.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
21.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
22.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
23.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
24.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
25.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
26.    Par grozījumu Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Ziņo: S.Zvilna
27.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde”.
Ziņo: B.Marčenkova
28.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde”.
Ziņo: L.Šarķe


KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS                        R.ĀBELNIEKS


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas