Ceturtdiena, 28. Janvāris, 2021. Kārlis, Spodris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejā maina lēmumprojektu par brīvpusdienu piešķiršanu


Finanšu komitejā maina lēmumprojektu par brīvpusdienu piešķiršanu2017.09.25 Komentāri (0) Finanšu komitejā maina lēmumprojektu par brīvpusdienu piešķiršanu

21.septembrī aizvadīta Bauskas novada domes Finanšu komiteja. Tajā deputāti lēma par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam, apropriācijas pārdali un grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetā, kā arī izskatīja virkni citu jautājumu, kas saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu.

 • Pārbūvēs grants ceļus Brunavas pagastā

Ir apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā iesniegtais projekts „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā”.

Projektā plānots veikt vairāku Brunavas pagasta grants ceļu pārbūvi:

 • „Stūrmaņi - Ķirķeļu kapi” posms - 2,762 km;
 • „Saulītes – Lobgale” posms - 2,734 km;
 • „Ķirķeļu kapi – Silenieki” posms - 1,163 km;
 • „Ezeriņi – Zītari” posms - 0,952 km;
 • „Ērgļi – Saules” posma - 1,639 km.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 1 245 938,21 EUR. Būvniecības izmaksas 1 229 548,76 EUR, būvuzraudzības izmaksas 12 093,95 EUR, autoruzraudzības izmaksas 4 295,50 EUR.

Projekta finansējuma sadalījums: 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 1 060 090,99 EUR sedz ELFLA. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 10 % no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas – 185 847,22 EUR.

Projekta īstenošanai tiks saņemts avanss 212 018,20 EUR. Deputāti finanšu komitejas sēdē lēma projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai ņemt aizņēmumu 1 033 920,01 EUR apmērā.

 • Nav vienprātības brīvpusdienu jautājumā

Deputāti jau otro mēnesi diskutē par brīvpusdienu piešķiršanu vidusskolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Sākotnējais priekšlikums par brīvpusdienu piešķiršanu vidusskolēniem tika aizstāts ar brīvpusdienu piešķiršanu trīs līdz četrus gadus veciem izglītojamajiem un 10.klašu skolēniem. Finanšu komitejā deputāti sprieda, ka pašvaldības atmaksāta ēdināšana vairāk nepieciešama mazākajiem audzēkņiem – visiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, nevis vidusskolēniem.  Galējais lēmums jāpieņem 28. septembra novada domes sēdē.

 • Plāno paplašināt kanalizācijas tīklus Īslīces pagastā

SIA “Īslīces ūdens” Finanšu komitejā informēja deputātus par iespēju nākamgad paplašināt kanalizācijas tīklus Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.

Par gandrīz 373 000 eiro plānots sakārtot kanalizācijas tīklus deviņās ielās – 1.9 km Bērzkalnos un 1.2 km Rītausmu ciemā. Projekta apstiprināšanas gadījumā, no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda iespējams iegūt līdzfinansējumu būvdarbiem 53.83% apmērā no kopējām izmaksām.

 • Atbalsta naudas piešķiršanu ārkārtas situācijas novēršanai

Novada deputāti Finanšu komitejā lēma piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Kūdra 2” Vecsaules pagastā 4 888,80 EUR ēkas ārējās sienas savilkšanai, pamatu nostiprināšanai un avārijas situācijas novēršanai.

Ir konstatēts, ka mājas pagraba telpā un kāpņu telpā ir parādījusies plaisa un atbīdījusies nesošā konstrukcija, kā rezultātā ir nosēdies ieejas jumtiņš un nevar aizvērt ārējās durvis. Bojājuma apmērs un raksturs rada tiešus draudus telpu ekspluatācijai un sabiedriskajai drošībai.

Daudzdzīvokļu mājā ir 12 dzīvokļu īpašumi, no kuriem divi pieder Bauskas novada pašvaldībai un pārējie pieder īpašniekiem. Izvērtējot avārijas situācijas iespējamos tehniskos risinājumus un to darbu izmaksas, nepieciešams veikt remontdarbus par summu 4 888,80 EUR ar pievienotās vērtības nodokli.

Biedrība „Mazsaule” šīs mājas apsaimniekošanu sākusi 2016.gada janvārī. Tai nav uzkrāti finanšu līdzekļi avārijas situācijas novēršanai. Iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi atzinumu par atbilstību saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”, uz kuru pamata var piešķirt avārijas situācijas novēršanai nepieciešamo summu.

 • Būvvaldē ir nepieciešama arhitekta un būvinspektora amata vienība

Bauskas novada Būvvaldē ir nepietiekama speciālistu kapacitāte veicamo darba apjomu izpildei Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās. Darba apjoms ir palielinājies saistībā ar būvniecības procesa regulējumu atbilstoši Būvniecības likumam, kas stājies spēkā 2014.gada 1.oktobrī.

Lai Bauskas novada pašvaldība pilnvērtīgi un atbilstošā kvalitātē spētu nodrošināt likuma noteikto būvniecības procesa tiesiskumu četru pašvaldību administratīvajās teritorijās, pildītu deleģētos uzdevumus Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās, Būvvaldē papildus ir nepieciešama viena arhitekta un būvinspektora amata vienība.

Izdevumus, kas plānoti ar izmaiņām Būvvaldē, segs visu četru novadu pašvaldības.

 • Lemj par papildu finansējuma piešķiršanu

Novada domes deputāti izskatīja jautājumu par 11 800 EUR piešķiršanu Bauskas Kultūras centram no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta rezerves fonda. Finanšu līdzekļi lūgti, lai segtu iestādes organizēto pasākumu – koncertizrādes „Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”, festivāla „Bauskas Tas Te” un muzikālās izrādes „Tobago” – izdevumus.

Tāpat Vecsaules pamatskolas direktore Lilija Bula lūdz piešķirt papildu finanšu līdzekļus 11 618 EUR atlaišanas pabalstiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām trīs pedagogiem Jaunsaulē un Ozolainē, kā arī atlīdzībai sociālajiem pedagogiem un remontstrādnieka amata slodzes palielinājuma atlīdzībai pēc Ozolaines pamatskolas pievienošanas Vecsaules pamatskolai. Plānojot iestādes budžetu, šie izdevumi nebija paredzēti.

Līdz 2017.gada beigām Bauskas novada izglītības iestāžu regulāro un neregulāro pārvadājumu nodrošināšanai papildus nepieciešami 29 410 EUR, jo ir augušas degvielu cenas un 2017.gadā ir audzis transporta ārpakalpojuma izmantošanas apjoms.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas