Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021. Artis, Artūrs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejā lemj par karjeras atbalstu Bauskas novada skolēniem


Finanšu komitejā lemj par karjeras atbalstu Bauskas novada skolēniem2017.01.19 Komentāri (0) Finanšu komitejā lemj par karjeras atbalstu Bauskas novada skolēniem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 29.novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam skolēniem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projektā paredzētās darbības:

  1. speciālistu un pedagogu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos (Bauskas novada pedagogu apmācība varētu notikt šī gada vasaras mēnešos, lai nākamajā mācību gadā varētu sniegt skolēniem karjeras konsultācijas. Projektā var iesaistīties arī tās novada izglītības iestādes, kuras tuvākajos gados skars reorganizācija.);
  2. karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu skolēniem visos Latvijas novados un republikas pilsētās;
  3. pašvaldību izglītojamiem būs iespēja apmeklēt konkursus un paraugdemonstrējumus, lai iepazītu profesijas un tautsaimniecības nozares (būs iespēja arī apmeklēt profesionālās skolas un augstskolas, uzņēmumus utt.).

Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu Bauskas novadā, ekonomiski izdevīgākais sadarbības modelis ir izveidot pedagoga karjeras konsultanta 3,5 amata vietas Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļā uz projekta realizācijas laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

Atalgojums tiks paredzēts no projekta līdzekļiem. Šie darbinieki apkalpotu visas Bauskas novada izglītības iestādes. Finansējums katru gadu uz 1.oktobri tiks pārrēķināts, balstoties uz skolēnu skaitu izglītības iestādē.

Deputāti lēma atbalstīt projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, paredzot aktivitātes visās Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Finanšu komitejā apstiprināta jaunā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 15,12 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu kubikmetru.

To veido:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu (7,76 eiro);
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi” (3,48 eiro);
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (3,88 eiro).

Šādas izmaiņas veiktas, jo ar 2017.gada 1.janvāri paaugstināts dabas resursu nodoklis valstī. Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Tāpēc tiek paredzēts, ka līdz 2020.gadam dabas resursa nodoklis celsies ik gadu.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu par iepriekšējās komitejās izteikto ierosinājumu veikt grozījumus domes 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā” un lēmumā „Par Bauskas novada finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2017”.

Aizvadītā gada pēdējā domes sēdē deputāti lēma par Kancelejas nodaļas sadalīšanu divās daļās, izveidojot atsevišķu Informācijas tehnoloģiju nodaļu. Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināti jaunie nodaļu reglamenti.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas