Ceturtdiena, 06. Oktobris, 2022. Monika, Zilga, Zilgma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

ERASMUS + projekts S.M.I.L.E. tuvojas noslēgumam


ERASMUS + projekts S.M.I.L.E. tuvojas noslēgumam2017.06.26 Komentāri (0) ERASMUS + projekts S.M.I.L.E. tuvojas noslēgumam

No 15. jūnija līdz 17. jūnijam Milānā norisinājās Erasmus+ projekta S.M.I.L.E. pēdējā transnacionālā sanāksme.

Uz sanāksmi no Bauskas Valsts ģimnāzijas devās skolotājas Aija Biļdjuga, Ina Spēkmane, Egita Atslēga un BVĢ direktors Raimonds Žabovs. Divas dienas skolotāji strādāja, lai apkopotu projekta materiālus, pārskatītu noslēguma atskaites un gatavotos noslēguma konferencei.

Kā jau iepriekš ticis rakstīts, šis projekts paredz arī intelektuālā rezultāta izstrādi, kura veidošanā kopā ar visu valstu skolām piedalījās arī Milānas universitātes (Università degli Studi di Milano) mācību spēki. Jau šobrīd liela daļa no projekta gaitā izstrādātajiem materiāliem ir atrodami projekta mājas lapā (https://www.erasmussmile.it/), taču jau jūlija tiks publiskota vietne pedagogiem (https://versal.com), kurā būs publicēti septiņi moduļi (katrs modulis ietver sevī vairākas mācību stundas), kas atspoguļo, kā veiksmīgi valodu apguvē izmantot CLIL (tulkojumā no angļu valodas: priekšmeta satura un valodas apguves integrētā mācību metode) metodiku.

Katrā no valstīm tika aprobētas mācību stundas, kas ietvēra vēstures, bioloģijas un sporta mācību saturu. Vietnē būs pieejami gan mācību materiāli, skolēnu izstrādātie darbi, video gan no mācību stundām katrā valstī, gan nodarbībām mobilitāšu laikā. Tāpat arī skolotāju vērtējums par piedāvāto metodiku un saturu.

Otrs būtisks projekta aspekts bija rosināt gan skolēnus, gan skolotājus, gan sabiedrību kopumā apzināties, ka vesels, sadarboties gribošs, sportisks jaunietis daudzkārt veiksmīgāk spēj sevi realizēt mācību procesā. Lai parādītu, kā tas atspoguļojas projekta gaitā, Milānas universitātes pārstāvji veica dažādu datu analīzi. Arī datu analīzes atklātie rezultāti tiks atspoguļoti šajā vietnē. 21. gadsimtā nozīmīgu lomu katra cilvēka dzīvē ieņem virtuālā vide. Jo īpaši jaunieši virtuālajā vidē pavada daudz laika. Projekta gaitā jaunieši tika aicināti visas populārākās vietnes un sociālos tīklus izmantot mācību procesā. Tas bija izaicinājums gan jauniešiem, gan pedagogiem. Universitātes pasniedzēji analizēja arī šo projekta sadaļu. Pateicoties tam, tika izstrādāta programma, ar kuras palīdzību jebkurš pedagogs varēs apkopot informāciju no sociālajiem tīkliem, ja būs mācību procesā tos aicinājis izmantot. Tāpat projekta gaitā pilnveidojās gan skolēnu, gan skolotāju prasmes mūsdienu tehnoloģijas un sociālās vietnes izmantot jēgpilni un droši.

IIS P.Sraffa (projekta koordinātors) uzdevums, lai sekmīgi noslēgtu projektu, bija rīkot noslēguma konferenci, kurā no katrs valsts, kura piedalījās projektā, bija jāierodas vismaz desmit delegātiem.  Viesiem bija jābūt saistītiem ar pašvaldību, kuru pārstāv projektā iesaistītā skola, skolu finanšu sistēmu, sporta aktivitātēm novadā, jauniešu veselību, citu novadu skolu skolotājiem, kuri iesaistās projektu realizācijā.

No Latvijas uz noslēguma konferenci ieradās sporta centra “Mēmele” direktore Līga Rimševica un sporta darba organizatore Inga Ūbele, novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja Inita Nagņibeda, Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, pašvaldības ekonomiste Zaiga Kārkliņa, Izglītības nodaļas metodiķe Baiba Stūre, Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas medmāsa Regīna Bāliņa, Bauskas un Pilsrundāles novadu angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Pilsrundāles vidusskolas angļu valodas skolotāja Aina Simonova, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības angļu valodas skolotāja Ilze Stalmane un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības angļu valodas skolotāja un projektu koordinatore Linda Zeltiņa. Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku.

Konferencē tika prezentēts projekts, kur katras valsts pārstāvji stāstīja par to, kā viņiem izdevies paveikt plānoto, kā arī izteica viedokli par partneru darbu, jo katra mācību iestāde bija atbildīga par konkrētu projekta sadaļu, izstrādāja materiālus un piedāvāja tos pārējo valstu pārstāvjiem. Konferencē uzstājās dažādu jomu (saistītas ar projekta tematiku) speciālisti, lai dalītos ar savu pieredzi un rosinātu dažādas idejas un atziņas izmantot tālākā darbā. Tik runāts gan par CLIL veiksmīgu izmantošanu, gan globālā tīmekļa pielietošanu gan skolēnu, gan skolotāju tālākizglītībā, sporta lomu izglītībā un vēl citiem jautājumiem.

BVĢ skolotāja Egita Atslēga


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas