Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Drona izmantošana jāsaskaņo ar pašvaldību


Drona izmantošana jāsaskaņo ar pašvaldību2017.08.08 Komentāri (0) Drona izmantošana jāsaskaņo ar pašvaldību

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.737 lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu ir saskaņojami ar pašvaldību.

MK noteikumi nosaka, ka lidojumi jāveic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu vai mantu, lidojumu drošumu un drošību, nenodarītu kaitējumu videi, kā arī neapdraudētu valsts aizsardzības un drošības intereses.

Drona lidojumi jāveic laikposmā starp saullēktu un saulrietu tiešās redzamības zonā ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no drona tālvadības vietas. Ja drona kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tā tālvadības vieta jānorobežo un tajā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

Dronu izmantošana pasākumos: 

Drona lidojumi jāveic drošā attālumā, bet ne tuvāk par 50 m no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas.

Lai veiktu drona lidojumu virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, drona masa nedrīkst pārsniegt 1,5 kg un ir nepieciešams rakstisks saskaņojums no personas, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu. Lidojums ir jāsaskaņo arī ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, kā arī jānodrošina sabiedrības informēšanu par drona lidojumu.

Ja drona lidojums notiek virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, drons jāaprīko ar izpletņa sistēmu, kas nostrādā avārijas gadījumā, kā arī jānodrošina, lai tas raidītu gaismas signālu, bet avārijas gadījumā – arī akustisku brīdinājuma signālu.

Drona lidojumi virs citiem objektiem: 

Drona lidojumus virs rūpniecisko avāriju riska objektiem ir jāsaskaņo ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

Drona lidojumus jāveic ne tuvāk par 500 m no militārās infrastruktūras objektiem, kuri tiek izmantoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Drona lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 50 m no infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu, kā arī virs minētajiem objektiem, izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

Ja drona kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tās īpašniekam jāapdrošina savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, izņemot gadījumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem.


Bezpilota gaisa kuģu izmantošanu reglamentē sekojoši normatīvie akti:

  • Likuma "Par aviāciju 47. pants, kas nosaka, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumus vai tādu cita veida lidaparātu pārvietošanos, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošumu, Latvijas Republikas gaisa telpā veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
  • Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"

BUKLETS PAR DRONU IZMANTOŠANU

Avots: Valsts aģentūra "Civilas aviācijas aģentūra" 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas