Trešdiena, 08. Februāris, 2023. Aldona, Česlavs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Domes sēdē lemj par skolu reorganizēšanu


Domes sēdē lemj par skolu reorganizēšanu2015.11.27 Domes sēdē lemj par skolu reorganizēšanu

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas un skolu reorganizācijas mērķis ir nodrošināt augstu izglītības kvalitāti Bauskas novada izglītības iestādēs. Tā rezultātā paredzēts koncentrēt resursus un uzlabot izglītības iestāžu mācību vidi, attīstīt infrastruktūru, kas savukārt palielinās izglītojamo skaitu, kuriem ir pieejamas pilnībā modernizētas skolas, kas piedāvā veselīgu skolēnu konkurenci, nodrošinot sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē.

Plašāki argumenti par skolu reorganizāciju pieejami šeit: http://www.bauska.lv/lv/jaunumi/izglitibas-iestazu-tikla-sakartosana-augstas-izglitibas-kvalitate-bauskas-novada-2083

Jautājums par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Īslīces vidusskola” reorganizāciju izsauca asas un plašas diskusijas. Uz sēdi bija ieradušies Īslīces vidusskolas skolēnu vecāki un audzēkņi. Pirms sēdes notika pikets.

Deputāti ar balsu vairākumu nolēma skolu reorganizēt no vidusskolas uz pamatskolu, nosakot, ka nākamgad 10.klasē netiks uzņemti jauni skolēni. Izglītojamie, kas uzņemti vidusskolas posmā līdz 2015. gada 1. septembrim, pabeigs izvēlēto izglītības programmu. Reorganizācija noslēgsies 2018. gada 31.augustā, kad Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Īslīces vidusskola” kļūst par vispārējās izglītības iestādi “Īslīces pamatskola”.

Lēmums pamatots ar to, ka 2015.gada 1.septembrī 10. klasē mācījās 19 izglītojamie, 11. klasē vien pieci un 12. klasē – astoņi. Vidējās izglītības process norit apvienotajā 11./12.klasē. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Īslīces vidusskola” kā vidusskolas posmā realizē vienu izglītības programmu: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. Bauskas novadā šādu izglītības programmu realizē gan Bauskas Valsts ģimnāzija, gan Bauskas 2.vidusskola.

PAR sagatavoto lēmumprojektu balsoja Raitis Ābelnieks, Alvis Feldmanis, Vera Grigorjeva, Uldis Kolužs, Solvita Jirgensone, Mārīte Ķikure, Inita Nagņibeda un Daira Jātniece. PRET – Juris Landorfs, Jānis Rumba, Aivija Kursīte, Aleksandrs Novickis, Voldemārs Čačs. ATTURĒJĀS – Raimonds Žabovs, Mārtiņš Ruža. SĒDĒ NEBIJA - Rudīte Čakāne, Arnolds Jātnieks. 

Tāpat kā Īslīces vidusskolas gadījumā, lēmumprojekts par Uzvaras vidusskolas reorganizāciju sagatavots nepietiekamā skolēnu skaita dēļ. Šī gada 1. septembrī 10. klasē mācījās 12 izglītojamie, 11. klasē – desmit, 12. klasē – desmit. Izglītības process notiek apvienotajā 11./12. klasē. Turklāt skola realizē tikai vienu izglītības programmu: vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, ko desmit kilometru attālumā pilsētā realizē arī Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2. vidusskola.

Deputāti nolēma, ka nākamgad 10. klasē netiks uzņemti jauni skolēni. Reorganizācija tiks pabeigta 2018. gada 31. augustā. Skolēni, kas vidusskolā mācās no 2015. gada 1. septembra varēs pabeigt Uzvaras vidusskolu. Pēc tam to pārsauks par Uzvaras pamatskolu.

PAR sagatavoto lēmumprojektu balsoja Raitis Ābelnieks, Juris Landorfs, Alvis Feldmanis, Raimonds Žabovs, Vera Grigorjeva, Uldis Kolužs, Jānis Rumba, Solvita Jirgensone, Mārīte Ķikure, Inita Nagņibeda, Daira Jātniece un Voldemārs Čačs. PRET – Aleksandrs Novickis, Aivija Kursīte, Mārtiņš Ruža. SĒDĒ NEBIJA - Rudīte Čakāne, Arnolds Jātnieks. 

Deputātu vairākums atbalstīja arī lēmumprojektu par Vecsaules pamatskolas reorganizāciju. Tās struktūrvienībā “Jaunsaules pamatskola” no šī gada 1.septembra pamatizglītības programmu apgūst 25 izglītojamie. 1.klasē – pieci izglītojamie, 3.klasē – četri, 4. klasē – divi, 6.klasē – seši, 7.klasē – trīs, 9.klasē – pieci. 2., 5. un 8. klases vispār nav nokomplektētas. Mazā skolēnu skaita dēļ deputāti lēma reorganizēt šo struktūrvienību, nosakot, ka no 2016.gada 1. augusta izglītības iestāde realizē 1.posma (1.-6.klase) pamatizglītības un pirmskolas izglītības programmas.

6. un 7. klašu skolēniem nākamajā mācību gadā pašvaldība piedāvās pamatizglītību iegūt jebkurā novada pamatskolā, nodrošinot skolēnu pārvadājumus uz tuvāko izglītības iestādi.

PAR šo lēmumprojektu nobalsoja Raitis Ābelnieks, Juris Landorfs, Alvis Feldmanis, Raimonds Žabovs, Vera Grigorjeva, Uldis Kolužs, Jānis Rumba, Aivija Kursīte, Solvita Jirgensone, Mārīte Ķikure, Inita Nagņibeda, Daira Jātniece un Voldemārs Čačs, savukārt ATTURĒJĀS – Aleksandrs Novickis un Mārtiņš Ruža. SĒDĒ NEBIJA - Rudīte Čakāne, Arnolds Jātnieks. 

Savukārt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Mežotnes internātvidusskola” realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Šī gada 1. septembrī skolā bija reģistrēti 39 izglītojamie. Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi un deviņi tehniskie darbinieki. Mazā skolēnu skaita dēļ nolems skolu likvidēt līdz 2016. gada 8. jūlijam.

PAR sagatavoto lēmumprojektu balsoja Raitis Ābelnieks, Juris Landorfs, Alvis Feldmanis, Raimonds Žabovs, Vera Grigorjeva, Uldis Kolužs, Jānis Rumba, Aivija Kursīte, Solvita Jirgensone, Mārīte Ķikure, Inita Nagņibeda, Daira Jātniece, Voldemārs Čačs, Mārtiņš Ruža. ATTURĒJĀS – Aleksandrs Novickis. SĒDĒ NEBIJA - Rudīte Čakāne, Arnolds Jātnieks. 

Pirmdien, 30. novembrī, pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv būs pieejams 26.novembra domes sēdes audioieraksts. 

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Citas ziņas