Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Diskutē par sievietes lomu sabiedrībā


Diskutē par sievietes lomu sabiedrībā2015.09.28 Komentāri (0) Diskutē par sievietes lomu sabiedrībā

Konference „Sievietes loma 21.gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”, ko organizēja Zemgales plānošanas reģions, Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija “Zonta International” Bauskas nodaļa un Bauskas novada pašvaldība Bauskas pilī notika 26.septembrī.

Konferenci atklāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, kurš, kā vēsturnieks, atzina, ka sieviešu loma, lūkojoties vien pārsimt gadu vēsturē un mūsdienās, ir ļoti atšķirīga. Sievietes loma sociālajos un politiskajos procesos pieaug.

Par sieviešu un vīriešu situāciju Latvijā no vienlīdzīgu iespēju un tiesību perspektīvas skatupunkta klātesošajiem stāstīja Agnese Gaile no Labklājības ministrijas. Viņa atzina, ka dzimumu līdztiesības indekss Latvijā ir 46,9%  (Eiropas Savienībā kopumā virs 59%). Latvijā ir skaidri vērojamas atšķirības atalgojuma ziņā sievietēm un vīriešiem veicot līdzvērtīgus darba pienākumus. Darba samaksa sievietēm un vīriešiem desmit gadu griezumā atšķiras par 13–17%. Latvijā ir ļoti izteiktas sieviešu un vīriešu profesijas. Augsts līmenis Eiropas Savienības valstu vidū Latvijai ir varas pārstāvniecības jomā. Sievietes politiķes Latvijā ir vairāk nekā vidēji ES valstīs.

Par cilvēktirdzniecību Latvijā, tās ietekmi uz sabiedrību, politikas plānošanu un koordinēšanu, pašvaldību lomu cilvēktirdzniecības novēršanā un gadījumu risināšanā stāstīja Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa. Viņa atzina, ka Eiropas Savienībā trešā daļa sieviešu cietušas no vardarbības. Latvijā ir visaugstākais psiholoģiskās vardarbības rādītājs ES valstu griezumā kopumā. Arī cilvēktirdzniecības gadījumi nav retums, kad Latvijas valstspiederīgie tiek vervēti „darbam” ārzemēs un pēc tam pārdoti – bordeļos, fiktīvās laulībās u.c. Kā atzina L.Stabiņa, ļoti būtiska ir pašvaldību sociālo dienestu loma riska grupas, potenciālo upuru identificēšanā un cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu novēršanā. Viņa uzsvēra, ka ļoti būtisks ir preventīvais darbs un sabiedrības informēšana par riskiem.

Par nevalstisko organizāciju lomu sabiedrības informēšanā stāstīja sieviešu NVO tīkla prezidente Inete Ielīte, kā arī rosināja konferences dalībnieces iesaistīties diskusijā par sabiedrībā aktuāliem sieviešu aizsardzības, dzimumu līdztiesības, sociālās palīdzības un krīzes situāciju risināšanas jautājumiem no dažādu sabiedrības locekļu aspekta: valsts, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas. 

Par starptautiskās Zonta organizācijas pieredzi par vardarbības izskaušanu pret sievietēm stāstīja viceprezidente Kristīne Rīlandere Bergkvista. K.R.Bergkvista uzvēra, ka vardarbība pret sievieti ir sociāls un globāls jautājums, kam ir daudz un dažādas formas, kas sakņojas dažādās kultūrās, rodas vēstures interpretācijas un atšķirīga juridiskā regulējuma izpratnes rezultātā. Vardarbība pret sievietēm sakņojas dažādās sociālajās struktūrās un tradīcijās, tā pastāv neatkarīgi no etniskās rases, reliģijas, ienākumiem un citiem aspektiem.  

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pasaules sabiedriskās organizācijas “Zonta International” īstenotajiem un plānotajiem meiteņu un sieviešu atbalsta, tiesību aizstāvēšanas projektiem, skolnieču un studenšu atbalsta stipendiju programmām un pasākumiem visā pasaulē, tostarp Libērijā, Ruandā, Vjetnamā, Nigērijā u.c., kā arī par sniegto konsultatīvo atbalstu sieviešu aizsardzības jomā Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) un ANO Ekonomikas un Sociālo lietu padomē, Eiropas Padomē, Starptautiskā darba organizācijā  (ILO) un citviet.

Par tiesisko regulējumu un Bauskas novada pašvaldības pieredzi sievietes aizsardzībai no vardarbības stāstīja sociālā darbiniece Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Dina Romanovska. D.Romanovska informēja par spēkā esošo LR normatīvo regulējumu - Ministru kabineta noteikumiem Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”, kas nosaka kārtību, kā no vardarbības cietušās personas civilprocesa ietvaros var vērsties tiesā, tai skaitā ar policijas starpniecību un lūgt noteikt ierobežojumus vardarbīgai personai.  

Konferences noslēgumā Zemgales plānošanas reģiona Sociālo jautājumu speciāliste Dace Strautkalne izklāstīja Zemgales plānošanas reģiona pieredzi sociālo jautājumu risināšanā, īstenotajiem projektiem un par iespējām piesaistīt finansējumu sociālo projektu īstenošanā jaunajā plānošanas periodā.

PREZENTĀCIJAS:

Zemgales plānošanas reģiona pieredze sociālo jautājumu risināšanā, iespējas NVO jaunajā plānošanas periodā.

 Dace Strautkalne, ZPR Sociālo jautājumu speciāliste

Cilvēktirdzniecība Latvijā. 

Lāsma Stabiņa Nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija)

"Sieviešu un vīriešu situācija Latvijā no vienlīdzīgu iespēju un tiesību perspektīvas"

Agnese Gaile, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte

Tiesiskais regulējums un praktiskā pieredze sievietes aizsardzībai no vardarbības

Dina Romanovska, Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Zonta International

Christina Rylander Bergqvist

 

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Laine Baha, projektu vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas