Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Diskusijā par sporta jomas attīstību novadā iesaistās vispārizglītojošo skolu direktori


Diskusijā par sporta jomas attīstību novadā iesaistās vispārizglītojošo skolu direktori2015.11.04 Diskusijā par sporta jomas attīstību novadā iesaistās vispārizglītojošo skolu direktori

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2015. – 20120.gadam izstrādes ietvaros 4.novembrī notika diskusija par Bauskas novada pašvaldības sporta bāzēm. Pasākums tika organizēts Izglītības nodaļas telpās Katoļu ielā 3, Bauskā un tajā piedalījās pašvaldības mācību iestāžu direktori un pagastu sporta organizatori.

Līdzšinējā periodā izstrādāta aptaujas anketa par sporta jomas attīstības prioritātēm, aktualitātēm un problēmām, kā arī sporta jomas attīstības stratēģijas ietvaros veiktas vairāku fokusa grupu intervijas – pašvaldības sporta darba organizatoru, sporta klubu pārstāvju, sporta entuziastu. Aptauju rezultātus diskusijas dalībniekiem prezentēja Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laila Stapkeviča.

Kopumā sporta jomas attīstības izpētes anketā piedalījušies 135 respondenti, vairākums Bauskas pilsētas iedzīvotāji. Savu viedokli pauduši mazāk pārstāvju no pagastiem. Respondenti augstu novērtējuši pašvaldības pašreizējo atbalstu sporta jomai, atzīstot, ka nepieciešama sporta jomas perspektīvās attīstības plānveida pārskatāmība un sistēma, kā arī vairāk resursu jāiegulda esošo sporta bāzu uzturēšanā. Kā vienu no būtiskiem trūkumiem respondenti atzinuši informācijas trūkumu par novadā esošo sporta bāzu noslodzi un nodarbību iespējām. Trūkst gan informācijas, gan sporta organizatoru savstarpējās komunikācijas.

No aptaujas anketām var secināt, ka mūsu novada iedzīvotāju iecienītākie sporta veidi ir riteņbraukšana, skriešana, peldēšana un komandu sports. Iedzīvotāji vēlētos, lai veselības aktivitāšu grupās būtu treneris vai vismaz konsultants. Anketās arī akcentēta peldbaseina nepieciešamība novadā, jo iedzīvotāji ar peldēšanu nodarbojas, tikai šo pakalpojumu izmanto ārpus novada. Kā nepieciešamība veselīgu fizisko aktivitāšu veicināšanai tika minēts veloceliņu trūkums.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Jolanta Lauva diskusijas dalībniekus informēja par iespējām piesaistīt līdzekļus nelieliem projektiem dažādās projektu programmās, kā arī iepazīstināja ar jau paveiktajām aktivitātēm. Viņa atzina, ka sporta attīstības stratēģijā iekļautie mērķi ir būtiski, lai varētu startēt dažādās programmās un piesaistīt projektu līdzekļus.

Par vispārizglītojošo skolu sporta bāzu pašreizējo izmantošanu stāstīja sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste Inga Ūbele. Viņa atzina, ka pašreizējās vajadzības tiek nodrošinātās un sportisti visvairāk iecienījuši sporta bāzes Griķu un Codes pamatskolā, kā arī Īslīces vidusskolā. Pie mācību iestādēm esošie āra sporta laukumi ir samērā sliktā stāvoklī.

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja Inita Nagņibeda skolu direktorus aicināja uz diskusiju par to, kā tiek izmantotas pašreizējās sporta bāzes skolās. Kopīgās diskusijās skolu vadītāji atzina, ka skolās esošās sporta bāzes ir publiski pieejamas, vien atliek saskaņot grafikus, tie ir jādara publiski pieejami, kā arī šajā ziņā būtiska loma ir pagastu sporta darba organizatoram. Kā vienu no uzdevumiem, kas jāiekļauj attīstības stratēģijā izglītības iestāžu vadītāji nosauca pēc iespējas vairāk piesaistīt līdzekļus no projektiem, lai varētu iekārtot publiski pieejamus sporta aktivitāšu laukumus.

Foto: www.bauskasdzive.lv

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Citas ziņas