Piektdiena, 09. Decembris, 2022. Tabita, Sarmīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti Vides un attīstības komitejā atbalsta pašvaldības līdzfinansējumu vairākiem nevalstisko organizāciju projektiem


2015.03.13 Komentāri (0) Deputāti Vides un attīstības komitejā atbalsta pašvaldības līdzfinansējumu vairākiem nevalstisko organizāciju projektiem

Vides un attīstības komitejas sēdē deputāti diskutēja par lēmuma projektu „Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība”. Deputātu domas dalījās, bet kopumā lēmuma projekts tika virzīts tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē 19.martā.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu „Par konkursa „Bauskas novada rota” nolikuma apstiprināšanu. Nolikumā veikti vairāki precizējumi. Paredzēts,ka sakoptāko īpašumu vērtēšana sāksies 15.maijā. Sakoptāko īpašumu saimnieki balvā saņems Bauskas novada karogu.

Izskatīšanai Finanšu komitejā tika virzīts lēmuma projekts par projekta „Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kuru plānots iesniegt Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā, lai par projekta līdzekļiem uzlabotu Bauskas Mākslas skolas mācību tehnisko nodrošinājumu. Projekta kopējās izmaksas ir 6000 eiro un fonda līdzfinansējums ir 100% no attiecināmajām izmaksām.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu 856,47 eiro apmērā projektam, ko Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā iesniegusi biedrība „Paaudžu tilts”. Projekta mērķis ir tautas tērpu iegāde Griķu pamatskolas 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīviem.

Tika atbalstīts lēmuma projekts par līdzfinansējuma 10% apmērā nodrošanāšanu ELFLA iesniegtajam projektam, ko sagatavojusi biedrība „Par pozitību sabiedrību”. Projekta mērķis ir tautastērpu iegāde Bauskas novada tautas deju ansamblim „Jandāls”. Līdzfinasējuma apmērs ir 776.89 eiro.

Deputāti atbalstīja  pašvaldības dalību projektā „Par dalību projekta „Proti un dari” īstenošanā”. Projekts ilgs no šā gada 5.maija līdz 2018.gada 30.decembrim. Projekta būtība ir attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta kopējās izmaksas ir 161 112 eiro, t.sk.PVN, Eiropas sociālā fonda līdzfinansējums ir 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Plānots, ka aktivitātēs tiks iesaistīti kopumā 103 novada jaunieši. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti stratēģiskie partneri: biedrība „Jauniešu apvienība  JUMS”, Bauskas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests un Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.

Deputāti noraidīja lēmuma projektu „Par pieturvietas noteikšanu”, kurā tika skatīts SIA „Aiva auto” iesniegums par pieturvietas noteikšanu pie piesnīcas „ABC Hotel Bauska”, atļaujot neiebraukt Bauskas autoostā.

Tālākai izskatīšanai tika virzīts lēmuma projekts „Par pašvaldības īpašuma „Bauskas pils” Bauskā kafejnīcas telpu grupas iznomāšanu.” Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, tiks organizēta minēto telpu nomas tiesību izsole.

Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu „Par deleģēšanas līgumu „SIA”Vides serviss”” saskaņā ar kuru tiks izveidota darba grupa, kas  veiks SIA „Vides serviss” darbības izvērtējumu veicot pašvaldības deleģētos uzdevumus

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas