Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti Vides un attīstības komitejā atbalsta iedzīvotāju ieceri labiekārtot daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmu


Deputāti Vides un attīstības komitejā atbalsta iedzīvotāju ieceri labiekārtot daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmu2015.09.11 Komentāri (0) Deputāti Vides un attīstības komitejā atbalsta iedzīvotāju ieceri labiekārtot daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmu

Vides un attīstības komitejas sēdē 10.septembrī deputāti atbalstīja un virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu remonta veikšanai doktorātā „Rītausmas” Īslīces pagastā. 2015.gada Bauskas novada budžetā tika iekļauta tāme Rītausmas ciema doktorāta ēkas atjaunošanai. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” ir veikusi tirgus izpēti Rītausmu ciema doktorāta ēkas atjaunošanai. Piedāvājumu ar viszemāko cenu 4903,11 EUR bez PVN iesniegusi SIA „Kvintets M”. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fondā ir paredzēti līdzekļi Rītausmu ciema doktorāta ēkas atjaunošanai.

Deputāti atbalstīja un ar precizējumiem virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Plūdoņa ielas 23 daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikum „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” Plūdoņa ielas 23 iedzīvotāji 50% no labiekārtošanas izmaksām segs no mājas apsaimniekošanai ieguldītajiem līdzekļiem, 50% līdzfinansējumu piešķirs pašvaldība.

Tāpat vides un attīstības komitejā tika ar korekcijām atbalstīts un virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projekts „Par projekta „Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei iedzīvotāju dzīves vietās” iesniegšanu”. Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Reģionālo attīstības centru apvienību, Saldus novada pašvaldību, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju un Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju ekonomisko pētījumu centru ir sagatavojusi priekšlikumus projekta „Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei iedzīvotāju dzīves vietās” (LIFE-WSSD)”, „Complex approach to waste sorting system development in urban- rural areas” izstrādei un lūdz to līdzfinansēt.

Projektu plānots iesniegt Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi), Vides apakšprogrammā.

 Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt virzību uz resursu ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisijas ekonomiku, uzlabot ES vides un klimata politikas ieviešanu un integrēšanu publiskā un privātā praksē un atbalstīt labāku vides un klimata pārvaldību visos līmeņos, tostarp pilnvērtīgāk iesaistot sabiedrību, NVO un vietējos dalībniekus. Projekta kopējās izmaksas 2 997 800 euro, no tām EK LIFE programmas finansējums 1 713 480 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 342 760 euro un 941 560 euro pašu līdzekļi.

Bauskas novada pašvaldības projekta izmaksas ir 1 736 000 euro, no kurām EK LIFE programmas finansējums ir 956 400 euro, valsts budžeta finansējums ir 198 760 euro un 580 840 euro pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks: no 16.07.2016. līdz 15.07.2019. Līdz Finanšu komitejai deputāti lūdza sagatavot informāciju par projekta ekonomiskajiem ieguvumiem īstenošanas gadījumā.

Tika pieņemti divi lēmumi par stratēģiju izstrādes uzsākšanu kultūras un sporta jomā.

Izskatīšanai Finanšu komitejā, veicot korekcijas, tika virzīts lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas