Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti strādā Finanšu komitejas sēdē


2015.07.23 Komentāri (0) Deputāti strādā Finanšu komitejas sēdē

Ceturdien, 23.jūlijā finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja daudzus jautājumus, kas saistīti ar finanšu piešķīrumu.

Papildu finansējumu lūdz piešķirt trīs novada iestādes –Bauskas Kultūras centrs, Bauskas Centrālā bibliotēka un Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”. Bauskas Kultūras centrs par 1280 EUR iecerējis veikt koncertzāles un skatuves jumta koka konstrukciju, grīdas un griestu apstrādi ar uguns aizsardzības pārklājumu, Bauskas Centrālā bibliotēkai papildus finansējums 6379 euro apmērā nepieciešams Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas remontam, savukārt pansionāts „Derpele” par 4 977 EUR vēlas īstenot klientu dušas telpas remontu vispārējā tipa pansionāta „Derpele” struktūrvienībā „Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs”. Deputāti atbalstīja šo lēmumprojektu virzību uz domes sēdi.

Domes deputāti atbalstīja arī biedrības „Bauskas Invalīdu biedrība” iesniegto projektu „Bauskas Invalīdu biedrības aktivitātes 2015.gadā” un piešķirt tā realizācijai 710 euro apmērā. Domes sēdē tiks skatīts arī jautājums par 2000 EUR piešķiršanu biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.

Ir noslēdzies iepirkums par videonovērošanas projektēšanu Bauskas pilsētā. Ņemot vērā iepirkuma rezultātu, videonovērošanas projektēšanas veikšanai nepieciešams finansējums ir 24805 euro. Plānots, ka 2015.gadā tiks veikti projektēšanas darbi, savukārt nākamajos gados vairākās kārtās Bauskas pilsētā tiks uzstādītas 25 videonovērošanas kameras, kas būs sasaistītas vienotā tīklā. Finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, tādejādi to virzot galējai izskatīšanai domes sēdē.

Plašas diskusijas raisīja sēdes darba kārtības jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.13 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Grozījumu veikšana saistīta ar situāciju Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, kur tiek likvidēta līdz šim SIA Īslīces ūdens nodrošinātā centrālā siltuma apgādes sistēma. Tiek apsvērta iespēja palīdzēt bez apkures palikušajiem iedzīvotājiem ierīkot individuālās siltuma apgādes sistēmas. Vairāki deputāti norādīja, ka, viņuprāt, lēmumprojekts nebūtu jāatbalsta. „Tieši lielās iedzīvotāju parādsaistības daļēji ir iemesls tam, ka šāda situācija ir radusies," norādīja deputāts Uldis Kolužs. „Vai tiešām ir jādotē tie, kuri jau ir parādnieki. Kur ir garantija, ka nākotnē viņi norēķināsies par pakalpojuma saņemšanu,” vaicāja U.Kolužs. Arī deputāte Mārīte Ķikute bija vienisprātis ar Koluža kungu un norādīja, ka šāda lēmuma atbalstīšana radīs situācija, kas ir pretrunā ar līdz šim pieņemtiem lēmumiem. Kā piemēru deputāte minēja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Gailīšu pagasta Pāces ciemā, kur namam steidzami bija nepieciešams remonts. Diskusiju turpinājumā deputāte Aivija Kursīte pauda viedokli, ka šāda lēmuma pieņemšanas rezultātā var veidoties situācija, kad kādas konkrētas teritorijas iedzīvotāji tiek nostādīti priviliģētākā stāvoklī kā citu pagastu iedzīvotāji, un tas ir nepieļaujami. Diskusijas turpinājās vēl ilgi. To noslēgumā deputāti balsojot lēma lēmumprojektu neatbalstīt, un tas uz domes sēdi izskatīšanai virzīts netiks.

Daudz diskusiju domes un komitejas sēžu laikā, kā arī deputātu darba sanāksmēs jau ilgstoši raisās ap Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Īslīces ūdens”. Šajā finanšu komitejas sēdē darba kārtībā bija iekļauts jautājums par Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma „Par SIA „Īslīces ūdens” reorganizāciju” atcelšanu. Pirms mēneša, 2015.gada 26.jūnijā novada domes deputāti lēma reorganizēt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” ar sašķelšanas metodi, nosakot, ka daļu tās mantas iegūst Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un daļu mantas – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA”. Jau pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk tekstā - CFLA) ir saņemta vēstule „Par neatbilstību konstatēšanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu līgumā Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134/031”. Šajā CFLA vēstulē SIA „Īslīces ūdens” uzlikts par pienākumu atmaksāt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanas gaitā par neatbilstoši veiktiem atzītos izdevumus 382 497,82 EUR apmērā, jeb tiek piemērota tā dēvētā 100% piešķirto finanšu līdzekļu korekcija. Diemžēl šāda situācijas virzība nebija paredzama, jo kā e-pasta sarakstēs tā telefoniski un arī klātienes tikšanās laikā CFLA pārstāvji norādīja, ka pie noteiktiem kritērijiem 100% korekcija netiks piemērota. Pastāvot šādiem apstākļiem, SIA „Īslīces ūdens” reorganizācija radītu draudus SIA „Vides serviss” un SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, jo reorganizācijas rezultātā, sadalot SIA „Īslīces ūdens” sašķelšanas ceļā, sadalāmās kapitālsabiedrības saistības pārietu iegūstošajām kapitālsabiedrībām. Pēc ilgstošām diskusijām Finanšu komitejas sēdē deputāti lēma šo jautājumu tomēr virzīt izskatīšanai domes sēdē, vienojoties, ka līdz domes sēdei organizējama deputātu tikšanās, kuras laikā attiecīgais jautājums vēl tiks rūpīgi pārrunāts un apsvērti iespējamie situācijas attīstības scenāriji.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas