Trešdiena, 08. Februāris, 2023. Aldona, Česlavs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti spraigi strādā apvienoto komiteju sēdē


2014.10.23 Komentāri (0) Deputāti spraigi strādā apvienoto komiteju sēdē

2014.gada 23.oktobra apvienoto komiteju sēdē deputāti lēma uz domes sēdi virzīt virkni jautājumu, kuri skar dažāda veida finansiāla atbalsta piešķiršanu. Tika pieņemts lēmums nodrošināt nepieciešamo 10% līdzfinansējumu EUR 717,83 apmērā biedrības „Bauskas sākumskolas padome” sagatavotā projekta „Kultūras tradīciju veicināšana un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā” īstenošanai, tāpat tika piešķirts EUR 590 liels finansējums, kas nepieciešams divu portatīvo digitālo datu kameru iegādei Bauskas sākumskolā. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” tika piešķirts papildus finansējums EUR 27 242 apmērā, ko plānots tērēt ielu apgaismoju izbūvei trīs pagasta ielās. Deputāti atbalstīja arī Bauskas novada talantīgās jaunās pianistes, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 4.kursa klavierspēles nodaļas audzēknes Katrīnas Surovecas lūgumu nodrošināt nepieciešamo finansējumu dalībai 3.Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā. Tāpat tika lemts atbalstīt nodibinājuma „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Fonds Sibīrijas bērni”” lūgumu, paredzot Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā finansējumu EUR 300 fonda aktivitātēm.
Papildus finansējums EUR 18 222 apmērā tika piešķirts Bauskas Kultūras centram. Šos līdzekļus plānots izlietot, lai uzlabotu Bauskas Kultūras centra 1.stāva pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasākuma rezultātā tiks izbūvētas Bauskas Kultūras centra 1.stāva telpas apmeklētāju apkalpošanai, kas nodrošinās Bauskas Kultūras centra un Bauskas Centrālās bibliotēkas pakalpojumu saņemšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tuvojoties gada noslēgumam komiteju un domes sēžu darba kārtībā arvien biežāk tiek iekļauti jautājumi, kas saistīti ar 2015.gada budžeta veidošanu. Šajā komiteju sēdē viens no tādiem bija jautājums par prioritāšu noteikšanu 2015.gada budžeta sastādīšanā. Kā norādīja Bauskas novada administrācijas izpilddirektora vietniece I.Ruhocka, lēmumprojektā iekļautās prioritātes bija aktuālas arī šajā gadā. Klāt nākusi viena jauna prioritāte – drošība Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Uz domes sēdi deputāti galīgajam balsojumam izlēma virzīt sekojošas prioritātes -  
1. izglītības iestāžu ēku uzturēšana un atjaunošana;
2. daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība;
3. pašvaldības funkciju izpilde sociālajā jomā, ēku rekonstrukcija un aprīkošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai;
4. drošība Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
5. ielu, ceļu un citu inženierbūvju uzturēšana un uzlabošana.


Plašas debates deputātu vidū izraisīja vairāki lēmumprojekti, kas saistīti ar Bauskas novada pašvaldības darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu un darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtību. Pēc ilgām diskusijām deputāti tomēr lēma šos jautājumus virzīt uz domes sēdi.

Plaši tika spriests arī par situāciju Gailīšu pagasta Pāces ciemā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas iedzīvotāju izteikto lūgumu – finansiāli palīdzēt atrisināt avārijas stāvoklī esošās ēkas remontdarbu jautājumu. Administrācijas izpilddirektors Jānis Kalinka norādīja, ka pirmo reizi ar iesniegumu pašvaldībā ēkas iedzīvotāji bija vērsušies jau 2009.gadā, kad tika konstatēti bojājumi ēkas konstrukcijās. Viņš norādīja, ka, apzinoties esošo problēmu, šo četru gadu laikā iedzīvotāji mērķtiecīgi varēja iekrāt līdzekļus ēkā veicamajiem remontdarbiem. Tādejādi tika norādīts arī uz pašu iedzīvotāju neieinteresētību šī jautājuma risināšanā. Tā kā ēkai joprojām nav apsaimniekotāja, un paši iedzīvotāji ēku nespēj apsaimniekot, tika pieņemts lēmums steidzamības kārtā sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā lemt par apsaimniekošanas jautājumu. Viena no iespējām būtu, ar iedzīvotāju piekrišanu, nodot šo ēku apsaimniekošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss”, kas tad arī veiktu nepieciešamos remontdarbus, un remontdarbu izmaksas iekļautu apsaimniekošanas rēķinos ilgākā laika periodā.

Saistoša bija Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas siltums” valdes locekļa Ilmāra Rūša sagatavotā prezentācija, par ieceri uzstādīt šķeldas apkures katlus SIA „Bauskas siltums” katlumājā, kas ļautu izvairīties no iespējamas siltuma cenas sadārdzinājuma nākotnē. SIA „Bauskas siltums” iecerējis pretendēt uz ES struktūrfondu līdzekļiem 50% apmērā no nepieciešamajiem izdevumiem projekta īstenošanai, jo šādas apkures sistēmas ierīkošana un uzstādīšana, protams, ir finansiāli ietilpīga. Deputāti nolēma atbalstīti SIA „Bauskas siltums” ieceri piedalīties projektu konkursā un pretendēt uz ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"

Par ikvienu no apvienoto komiteju sēdē pieņemtajiem lēmumprojektiem deputātiem vēl jābalso domes sēdē, kas notiks 2014.gada 30.oktobrī.

Ieva Šomina,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas