Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti saskaņo grozījumus pedagogu atalgojumā


Deputāti saskaņo grozījumus pedagogu atalgojumā2016.12.15 Komentāri (0) Deputāti saskaņo grozījumus pedagogu atalgojumā

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 14.decembrī deputāti saskaņoja Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2016. – 2020.gadam, kurā iekļauts, gan pašreizējās situācijas raksturojums šajā jomā, gan attīstības vīzijas, mērķi un uzdevumi. Kā atzina Bauskas centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane, bibliotēka nereti ir vietējās kopienas kultūras centrs, kur cilvēki nāk ne tikai pēc grāmatām, bet arī apmeklē tematiskus pasākumus un notiek citas aktivitātes.

Deputāti atbalstīja un tika saskaņots arī Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā internātpamatskola” attīstības plāns nākamiem trīs gadiem, kurā akcentēts uzsvars audzēkņu profesionālajai ievirzei dažādām amatu prasmēm.

Tika saskaņots arī turpmāko četru mācību gadu attīstības plāns Bauskas pilsētas pamatskolai, ar kuru klātesošos iepazīstināja mācību iestādes direktors Jānis Rumba.

Atzinīgi no deputātu puses tika novērtēts paveiktais darbs pie Bauskas  novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017. – 2024.gadam. Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Egija Stapkēviča, kas vadīja stratēģijas izstrādes gaitu, prezentēja deputātiem galvenos jaunatnes politikas attīstības virzienus, esošās situācijas analīzi. Pēc stratēģijas apstiprināšanas domes sēdē, tā pilnībā būs izlasāma pašvaldības mājas lapā bauska.lv.

Deputāti apstiprināja lēmuma projektu par Bauskas novada sportistu, treneru un sporta spēļu komandu apbalvošanu. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra nolikumu Nr.35 ,,Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” un ņemot vērā Bauskas novada Sporta lietu sabiedriskās padomes ieteikumu naudas balvas kopumā tika piešķirtas 175 sportistiem.

Tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē tika virzīts lēmuma projekts „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”, kurš nosaka, ka no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri izglīto bērnus no piecu gadu vecuma, tiek noteikts mēneša darba algas likmes palielinājums 60 eiro. Kopumā tas ir 31 tūkstotis eiro.

Uz Finanšu komiteju tika virzīts arī lēmuma projekts par pašvaldības piemaksas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, kas paredz algas palielinājumu izglītības iestāžu vadītājiem par 6,8 procentiem no zemākās noteikto algu likmes.

Mēneša atalgojums tika noteikts arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu : Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Bauskas Mūzikas skolas un Bauskas Mākslas skolas vadītājiem.

Deputāti atbalstīja un virzīja tālākai izskatīšanai lēmuma projektu par papildu finansējumu speciālo pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksai, kas paredz piešķirt no pašvaldības budžeta papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte” 0,2 likmes nedēļā un Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” 0,2 likmes nedēļā speciālo pirmsskolas grupu logopēdu darba samaksai.  

Deputāti izskatīja arī papildu darba kārtībā iekļauto jautājumu – deputātu Aleksandra Novicka un Aivijas Kursītes iesniegumu „Par papildu finansējumu mazajām lauku skolām pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai”. Deputāti tālāku iesnieguma virzību noraidīja.

Komitejā tika izskatīti arī citi jautājumi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas