Ceturtdiena, 27. Janvāris, 2022. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti lemj par izmaiņām SIA „Zemgales mutes veselības centrs”


Deputāti lemj par izmaiņām SIA „Zemgales mutes veselības centrs”2016.11.11 Komentāri (0) Deputāti lemj par izmaiņām SIA „Zemgales mutes veselības centrs”

Vides un attīstības komitejas sēdē 10.novembrī deputāti izskatīja SIA „Zemgales mutes veselības centrs” iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt SIA „Zemgales mutes veselības centrs” iespēju turpināt darbību esošajā statusā, jo, plānojot nākošā gada budžetu, joprojām nav paredzēts valsts finansējums 100% apmērā valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem pašizmaksas segšanai vai arī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, pieņemt lēmumu par privātā investora piesaistīšanu. Deputāti atbalstīja šo lūgumu un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē, kad tiks sagatavots arī atbilstošs lēmuma projekts.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvajā komisijā. Pamatojoties uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras un Attīstības finanšu institūcijas „Altum” noslēgto abpusējo Sadarbības līgumu, 2016.gada 18.oktobrī tika saņemta „Altum” vēstule ar lūgumu iekļaut Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāvā Jelgavas reģionālā centra vadītāju Mārīti Lazdiņu. Arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departamenta direktore ir apstiprinājusi nepieciešamību veikt grozījumus komisijas sastāvā.

Tika atbalstīts arī lēmuma projekts par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam projektu konkursā. Projekta vadošais partneris ir Bauskas novada pašvaldība, projektu plānots īstenot partnerībā ar Biržu rajona pašvaldību un Grodņas apgabala Lidas pilsētas pašvaldību Baltkrievijas Republikā. Projekta „Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana” priekšlikums paredz šādas aktivitātes: Bauskas pils muzeja pilsdrupu sienas sektora konservācija; mēbeļu restaurācija; pils apgaismes ķermeņu kopiju izgatavošana; digitālā interaktīva ekrāna iegāde, IKT uzlabošana, interaktīvas programmas sagatavošana, jaunu audiogidu iegāde; pils muzeja vēstures grāmatas sagatavošana, tulkošana un izdošana; renesanses deju programmas sagatavošana, t.sk. kostīmu un rekvizītu iegāde; renesanses deju meistarklases; seno laiku mūzikas festivāla organizēšana; mūzikas instrumentu izgatavošana; metodisko materiālu izgatavošana un pieredzes apmaiņas kultūras mantojuma atjaunošanā, saglabāšanā un labas pārvaldības nodrošināšanā.

Deputāti diskutēja par lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu. Lēmuma būtība ir – rast nomai papildu telpas Bauskas Kultūras centra amatierkolektīviem mēģinājumu nodrošināšanai, jo, strādājot pašreizējā režīmā, telpas ir pārslogotas. Lēmuma projekts tika atbalstīts, ar nosacījumu līdz Finanšu komitejai veikt aptauju par tuvumā esošo izglītības iestāžu zāļu noslodzi, lai varētu lemt par pašvaldības līdzekļu ieguldījuma lietderību telpu nomai.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektus par Mežotnes pamatskolas un Mežgaļu pamatskolas reorganizāciju.

Atbalstu guva lēmuma projekts par reorganizācijas veikšanu Vecsaules un Ozolaines pamatskolā, līdz nākamā gada 31.jūnijam. Reorganizācijas rezultātā paredzēts Ozolaines pamatskolu apvienot ar Vecsaules pamatskolu, tādējādi Vecsaules pamatskola īstenotu vispārējās pamatskolas izglītības programmu trīs adresēs – Vecsaulē, Jaunsaulē un Ozolainē. Izglītības iestāžu reorganizācija jāveic līdz nākamā gada 31.jūnijam.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu, kurš paredz līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Bauskas ūdens” par  ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā bija noslēgusi līgumu ar SIA „Bauskas ūdens” (uzņēmuma nosaukums (firma) līdz 2015.gada jūlijam „Bauskas ūdenssaimniecība) par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Līgums ir noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim.

SIA „Bauskas ūdens” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizē Bauskas pilsētas un pilsētai piegulošo ciemu (Ceraukstes pagasta Mūsas un Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos) iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Bauskas pilsētā.

Deputāti apstiprināja “Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu 2015./2016.gadam”. Ar veiktā pētījuma rezultātiem iepazīstināja Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Jolanta Gūža.

Komitejā tika skatīti arī vairāki citi jautājumi

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas