Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti domes sēdē atbalsta finansējuma piešķiršanu pasākumiem, infrastruktūras un sociāliem projektiem


Deputāti domes sēdē atbalsta finansējuma piešķiršanu pasākumiem, infrastruktūras un sociāliem projektiem2019.03.28 Komentāri (0) Deputāti domes sēdē atbalsta finansējuma piešķiršanu pasākumiem, infrastruktūras un sociāliem projektiem

28.martā noritēja kārtējā Bauskas novada domes sēde, kas šoreiz bija zīmīga ar to, ka pirmo reizi tā tika straumēta tiešraidē. Ikviens interesents varēja vērot sēdi Bauskas novada pašvaldības mājas lapā vai pašvaldības Youtube kanālā. Domes sēdes ieraksti glabāsies Bausas novada pašvaldības Youtube kanālā un tiem būs iespējams piekļūt arī no pašvaldības mājas lapas sadaļas Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu videoieraksti.

Sēdes ievadā amatā tika apstiprināts Juridiskās nodaļas vadītājs. Māris Abaroniņš, kurš turpmāk vadīs Juridisko nodaļu,  līdz šim bijis saistīts, galvenokārt, ar juridisko darbu valsts pārvaldē.

Piešķir finansējumu pasākumu atbalstam

Diskusijas, līdzīgi kā komiteju sēdēs, raisīja jautājumi par līdzfinansējuma piešķiršanu festivālu atbalstam. Lai deputāti saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem, klāt bija Kantrī festivāla un festivāla „Zobens un lemess” organizatori. Festivāla „Vivat, Curlandia!” organizatori uz domes sēdi ieradušies nebija, jo domes sēdes norises laikā neatradās Latvijā. Diskusijas, galvenokārt, bija saistītas ar atskaišu kvalitāti par finansējuma izlietojumu iepriekšējos gados, tāpat deputātus interesēja ielūgumu un brīvbiļešu skaits, kurus organizatori, iespējams, piešķīruši, un kam tieši šie ielūgumi piešķirti. Pēc plašām diskusijām, sagatavotie lēmumprojekti tika atbalstīti, piešķirot līdzfinansējumu 15 000 eiro Kantrī mūzikas festivāla organizēšanai, 12 000 eiro festivāla „Vivat, Curlandia!” organizēšanai un 10 000 eiro festivālam „Zobens un lemess”. Savukārt, biedrība „Rencēnu autoklubs” FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2.posma organizēšanai 2019.gada 1. un 2.jūnijā, kas notiks Bauskas novada Gailīšu pagasta sporta kompleksa Mūsas trasē, saņēma atbalstu 10 000 eiro apmērā.

Būvdarbi Mēmeles ielā tiks uzsākti jau šogad

Lai revitalizētu degradētās teritorijas Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā, ir nepieciešams veikt valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma (no km 0,217 līdz km 1,290) pārbūvi. Projektā paredzēts pārbūvēt Mēmeles ielu no Kalna ielas līdz valsts vietējās nozīmes autoceļam V1005 (līdz bijušajam ATU), kopā 1390 m garumā, kā arī pārbūvēt Mēmeles ielas un autoceļa V1005 krustojumu, izveidojot rotācijas apli un pieejas krustojumam. Plānotie rezultāti - projekta realizācija veicinās uzņēmējdarbības attīstību 2,32 ha teritorijā, tiks izveidotas 20 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas privātās investīcijas 681 000,00 eiro apmērā.

Iegādāsies tehniku upju tīrīšanai

Saskaņā ar deputātu pozitīvu lēmumu par papildus līdzekļu piešķiršanu, pašvaldība projekta ietvaros iegādās multifunkcionālu iekārtu - amfībiju upju regulārai pļaušanai. Bauskas novada dome 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.–2020.) projektam „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”, Nr.LLI-291 (turpmāk –Projekts), saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions un kopā ar Bauskas pašvaldību, tajā iesaistījušies vēl seši partneri, to vidū arī trīs Lietuvas sadarbības partneri. Projekta ietvaros plānots ne vien iegādāt tehniku, bet arī izstrādāt Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematisko plānojumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 154 820 eiro, no šīs summas ES līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 65 180,55 eiro, valsts līdzfinansējums 7% jeb 5367,81 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 8 % jeb 6134,64 eiro, kā arī neattiecināmās izmaksas kopā 78 137 eiro.

Atbalsts sociālajām iniciatīvām

Bauskas novada pašvaldībā 2019.gada 8.martā saņemts Latvijas SOS Bērnu ciematu Asociācijas iesniegums ar aicinājumu turpināt sadarbību un pagarināt 07.01.2016. starp Bauskas novada pašvaldību un SOS BCA noslēgto sadarbības līgumu „Par projekta “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” īstenošanu“, turpinot sadarbību līdz 31.12.2019, paredzot pašvaldības finansējumu 23674 EUR (tai skaitā mantiskais ieguldījums 418 EUR). Lai paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, Bauskas novada domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu. Projekts tiks finansēts no Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada Sociālais dienests” 2019.gada budžeta līdzekļiem.

Deputāti atbalstīja arī finansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības Bauska” un  biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projektiem. Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija" atbilstoši lēmumam saņems 715 euro lielu finansējumu, savukārt Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska” 700 eiro.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas