Sestdiena, 25. Marts, 2023. Marita, Māra, Mārīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti atbalsta amfiteātra izveidi Saules dārzā


Deputāti atbalsta amfiteātra izveidi Saules dārzā2020.05.28 Komentāri (1) Deputāti atbalsta amfiteātra izveidi Saules dārzā

Amfiteātris Saules dārzā, uzņemšanas noteikumi ģimnāzijā, atbalsts nevalstiskajai organizācijai – šie ir tikai daži jautājumi, ko 28.maija domes sēdē skatīja Bauskas novada domes deputāti.

Saules dārzā taps amfiteātris

Kā pirmo deputāti skatīja jautājumu par amfiteātra izveidi Saules dārzā vietā, kur šobrīd atrodas strūklaka un tai pieguļošais akmeņainais laukums. Bauskas novada pašvaldība konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” nominācijā „Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” saņēma diplomu un naudas balvu 3000 EUR apmērā. Programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir noteikt labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Lai nodrošinātu atbilstošu naudas balvas izlietojumu, tika sagatavots projekta priekšlikums „Saules dārza amfiteātra izveide konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros”, kas paredz Saules dārza strūklaku pārvērst par nelielu amfiteātri, nodrošinot jaunu koncertu un pasākumu organizēšanu ģimenēm ar bērniem Bauskas vecpilsētā. Naudas balvas piešķiršanas nosacījumi paredz, ka nauda izlietojama 2020.gada ietvaros, tas nozīmē, ka amfiteātra būvniecība tiks uzsākta nekavējoties pēc iepirkuma veikšanas. Projekta vadītāja Dace Platonova izteica cerību, ka labvēlīgu apstākļu gadījumā jau septembrī tur varētu noritēt pirmie pasākumi.

Kopējās amfiteātra izbūves izmaksas, atbilstoši sastādītajai tāmei veido 11 506,80 EUR, no tiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums ir 3 000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 8 506,80 EUR. Sekos iepirkums, kurā projekta izmaksatiks precizētas. Deputāti atbalstīja piedāvāto projekta priekšlikumu.

Ģimnāzijā 2020./2021 mācību gadā 7. un 10. klasē uzņems bez iestājpārbaudījumiem

Deputātiem izskatīšanai bija sagatavoti grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 19.decembra noteikumos Nr.7 „Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Galvenās izmaiņas, ko paredz sagatavotie grozījumi attiecas uz uzņemšanas kārtību 7. un 10.klasē, nosakot, ka iestājpārbaudījumi izņemšanai šajās klasēs 2020./2021. mācību gadā netiks organizēti. Skolēni tiks uzņemti konkursa kārtībā ar nosacījumu, ka viņiem ir pietiekami gada vērtējumi un ne mazāk kā 5 balles matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā. Šādu izmaiņu iemesls ir ārkārtas situācija valstī, kā dēļ skolēni vairāk kā divus mēnešus mācījās attālināti. Deputāte Karīna Andreika rosināja, ka šādas izmaiņas būtu vēlams attiecināt tikai uz 2020./2021. mācību gadu, savukārt 2021./2022. mācību gadā, ja vien situācija būs atbilstoša, būtu jāatgriežas pie iestājpārbaudījumu kārtošanas. Pēc neilgām diskusijām deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojketu.

Saskaņo Rundāles novada pašvaldības investīciju projekta “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanu

2020.gada 21.maijā Bauskas novada pašvaldība saņēma Rundāles novada domes vēstuli „Par saskaņojumu Rundāles novada pašvaldības investīciju projekta „Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanai”. Kā norādīts iesniegumā, investīciju projekta kopējās izmaksas veido 300 054,31 EUR. Bauskas novada saskaņojuma nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Šie noteikumi nosaka, ka pašvaldības, kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniedz investīciju projektu ir saņēmušas saskaņojumu no pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks noteikta kā attiecīgā novada administratīvais centrs pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Deputāti saskaņoja Rundāles novada pašvaldības ieceri.

Piešķir līdzfinansējumu biedrības „Meistars Gothards” projektam

Bauskas novada pašvaldībā 2020.gada 7.maijā tika saņemts biedrības „Meistars Gothards” iesniegums, kurā izteikts lūgums līdzfinansēt iniciatīvu „Grāmata „Bauskas apkārtnes mākslinieki””. Projekta mērķis ir izdot grāmatu par Bauskas apkārtnes vizuālās mākslas māksliniekiem. Tajā tiks ievietota informācija par 48 profesionāliem un kultūrvēsturē nozīmīgiem gleznotājiem, grafiķiem un tēlniekiem, kas dzīvojuši tagadējos Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles novados. Grāmata ir turpinājums 2017.gadā īstenotajam projektam „Pētījums – vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs. sākuma līdz mūsdienām”. Tajā būs īsa informācija par katru autoru latviešu un angļu valodā un viena līdz trīs mākslinieka daiļradi raksturojošas fotogrāfijas. Iecerēts, ka grāmata tiks izdota 1000 eksemplāros, būs pieejama bibliotēkās, skolās, novadu administrācijās un pagastu pārvaldēs, muzejos un ar mākslu saistītās organizācijās.

Bauskas novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 2500 EUR apmērā. Iniciatīvas kopējās paredzamās izmaksas ir 8687,25 EUR, t.sk. „Zemgales kultūras programmas 2020” finansējums 2250 EUR, Iecavas novada biedrības „RaDam” līdzfinansējums 499 EUR, mērķa ziedojumi 1100 EUR, Rundāles novada domes līdzfinansējums 300 EUR, finansējums no citiem finanšu avotiem 2038,25 EUR un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 2500 EUR.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri

  • 2020-06-01 11:22 Aleksandrs Novickis Atbildēt
    Kad beidzot par nodokļu maksātāju naudu apmaksātā administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja I.Šomina sāks rakstīt patiesību par domes pieņemto lēmumu balsojumiem un diskusijām/iebildumiem pieņemot lēmumus? Vai tiešām šeit valda pašreizējās domes vadības PR speciālistes uzburtā vienprātība?

Citas ziņas