Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Darbu sāk Vides un attīstības komiteja


Darbu sāk Vides un attīstības komiteja2017.07.14 Komentāri (0) Darbu sāk Vides un attīstības komiteja

13.jūlijā aizritēja Bauskas novada domes jaunā sasaukuma pirmā Vides un attīstības komiteja.

 • Jauns komitejas vadītājs

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs komitejas vadītāja amatam virzīja deputātu Arnoldu Jātnieku. Citu kandidātu nebija. Viņu ievēlēja ar četrām «PAR» balsīm un divām «PRET».

 • Sagatavots pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

Lai informētu sabiedrību par novadā paveikto aizvadītajā gadā, ir sagatavots Bauskas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats. Tas satur informāciju par pašvaldību, pārvaldi, personālu, finanšu resursiem un darbības rezultātiem, pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanai, komunikāciju ar sabiedrību, pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos, plānotajiem pasākumiem, kā arī citu saistošu informāciju. Deputātiem tas jāizskata komiteju sēdēs un jāapstiprina domes sēdē.

 • Plāno pārbūvēt Brīvības bulvāri

Deputāti komitejā izskatīja un atbalstīja projekta „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” iesniegšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu konkursa programmā „Izaugsme un nodarbinātība”.

Lai gūtu atbalstu no ES, šajā plānošanas periodā svarīgākais ir pierādīt uzņēmējdarbības attīstību (jaunas darba vietas un uzņēmēja investīcijas), kas rodas realizētā projekta tuvumā.

Sagatavotajā projektā ir paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Brīvības bulvāra pārbūve, inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu – ielas segums, rekonstruēti pieslēgumi, uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, pārbūvēts ielas apgaismojums, izbūvētas un pārceltas pazemes komunikācijas, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides pieejamība.

Plānots, ka projekta realizācija veicinās degradētās teritorijas attīstību 1 ha platībā, tiks izveidotas 6 jaunas darbavietas, teritorijā tiks ieguldītas vismaz 150 000 EUR privātās investīcijas.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 493 645 EUR, tai skaitā no ERAF iespējams saņemt atbalstu 384 243 EUR.

 • Vecsaules pagastā plāno izvietot Zemessardzes 53.kājnieku bataljonu

Bauskas novada pašvaldībā 2017.gada 2.maijā saņemts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas iesniegums ar lūgumu nodot nekustamo īpašumu „Līrumu karjers”, Vecsaules pagastā valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā Zemessardzes 53.kājnieku bataljona izvietošanai.

Nekustamajā īpašumā paredzēts izveidot minimālo militāro infrastruktūru – noliktavas, autotransporta zonu, administratīvo zonu u.c.

Nekustamais īpašums „Līrumu karjers” sastāv no zemes vienības 17,91 ha platībā un pieder Bauskas novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums ilgstoši netiek izmantots, tas nav iznomāts un ir piemērots Zemessardzes 53.kājnieku bataljona infrastruktūras izvietošanai.

Bauskas novada dome atzīst, ka atbalsta sniegšana Zemessardzes 53.kājnieku bataljona darbības nodrošināšanai Bauskas novadā ir nepieciešama, lietderīga un atbalstāma. Plānots, ka tās varētu būt investīcijas 10 miljonu eiro vērtībā un ap 30 jaunām darbavietām.

Šķērsojot karjeru, var nonākt atpūtas vietā pie upes, kas ierīkota ar ES fondu atbalstu. Augustā beigsies projekta garantijas termiņš un atpūtas vietu būs iespējams pārcelt citviet tuvumā. Ir sāktas sarunas par iespējamo atpūtas vietas pārcelšanu pie upes Likvertenu teritorijā vai netālu, pārpērkot privātīpašumu zemi. Zemessargi uzņemas šos pārcelšanas darbus veikt paši. 

 • Izmaiņas Saimnieciskajā nodaļā

Komitejas sēdē deputāti vērtēja sagatavotos grozījumus Bauskas novada administrācijas nolikumā. Lai uzlabotu Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas kapacitāti un lai tās darbība tiktu organizēta efektīvi, kā arī ņemot vērā veicamo darbu apjomu, ir radies priekšlikums izveidot nodaļā otru amata vienību „būvtehniķis”, bet likvidēt amata vienību „nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais speciālists”. Deputātu vairākums šo priekšlikumu atbalstīja. Sagatavotais lēmumprojekts vēl jāskata finanšu komitejā un novada domes sēdē.

 • Groza saistošos noteikumus par līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanai

Tāpat saskaņošanai sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Plānots izmainīt nosacījumus līdzfinansējuma saņemšanai. Turpmāk līdzfinansējuma saņemšanai netiks vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī apsaimniekošanas maksas un ar dzīvokļu lietošanu saistīto pamatpakalpojumu parādi. Dzīvokļu īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot līdzfinansējumu – finanšu līdzekļu uzkrājumu.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu un vienkāršotu līdzfinansējuma saņemšanu.

 • Spriedīs par pašvaldības policijas nepieciešamību

Aktualizējot jautājumus par drošību Bauskas novadā, ir radies priekšlikums izveidot darba grupu, kas vērtēs nepieciešamību un iespējas izveidot Bauskas novada pašvaldības policiju.

Tās uzdevums būs arī sagatavot priekšlikumus pašvaldības policijas struktūrai, kā arī sniegt pašvaldības policijas izveidošanas un uzturēšanas finanšu aprēķinus. Par darba grupas darbības termiņu noteikts 2017.gada 30.oktobris.

Darba grupas vadītājs būs Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Darba grupas locekļi:

 • Voldemārs Čačs – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Jānis Kalinka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
 • Ainārs Stankevics – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa priekšnieks;
 • Armands Staļūns – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks.

Komitejas sēdē iniciatīvu piedalīties darba grupā izrādīja:

 • Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes deputāts;
 • Arnolds Jātnieks – Bauskas novada domes deputāts;
 • Jānis Dūmiņš – Bauskas novada domes deputāts;
 • Aleksandrs Novickis – Bauskas novada domes deputāts:
 • Gatis Skurba – Bauskas novada domes deputāts;
 • Artūrs Toms Plešs – Bauskas novada domes deputāts.

Deputāti savu kandidatūru darba grupai varēs pieteikt arī Finanšu komitejā un novada domes sēdē.

 • Atbalsta „Meistars Gothards” iniciatīvu

Biedrība „Meistars Gothards” ir lūgusi Bauskas novada pašvaldībai līdzfinansēt iniciatīvu „Pētījums – vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs.sākuma līdz mūsdienām”.

Iniciatīvas mērķis – veikt pētījumu par Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novada profesionālajiem un kultūrvēsturē nozīmīgajiem vizuālās mākslas māksliniekiem, viņu dzīvi un daiļradi, kā arī izstrādāt publisko digitālo katalogu.

Projekts „Pētījums – vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs.sākuma līdz mūsdienām” tika iesniegts Zemgales Plānošanas reģiona „Latvijas Valsts mežu atbalstītās kultūras programmas 2017” projektu konkursā un guva atbalstu, piešķirot biedrībai projekta īstenošanai finansējumu 1155 euro. Biedrība „Meistars Gothards” lūdz līdzfinansēt iniciatīvu, piešķirot 490 euro pētniecības darbu veikšanai.

Komitejas deputāti lūgumu atbalstīja.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas