Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Brīvības bulvāris atjaunots un atvērts satiksmei


Brīvības bulvāris atjaunots un atvērts satiksmei2018.12.17 Komentāri (0) Brīvības bulvāris atjaunots un atvērts satiksmei

Brīvības bulvāris Bauskas pilsētai jau izsenis bijusi svarīga iela, kas no Bauskas vecpilsētas ved gar gleznaino Mēmeles krastu līdz Bauskas pilij un tālāk – līdz Mūsas tiltam. Brīvības bulvāris savu nosaukumu ieguvis 19.gadsimta divdesmitajos gados, un līdz šim ielā nopietni pārbūves darbi netika veikti. Rekonstruējamais ielas posms ir izvietots valsts nozīmes pilstētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bauskas pilsdrupas ar parku” zonās. Ielas nozīmīgumu pilsētas dzīvē apliecina arī tas, la līdzās Brīvības bulvārim esošajā parka teritorijā atrodas Brīvības piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem un piemiņas ansamblis komunistiskajā režīmā cietušajiem un bojā gājušajiem.

 

 

 

2018.gada aprīlī tika uzsāki Brīvības bulvāra atjaunošanas darbi, un parakstot Bauskas novada Būvvaldes aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, 17.decembrī darbi oficiāli pabeigti.  Būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA “VIONA”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „BaltLine Globe” būvuzraugs Dmitrijs Bohonko, autoruzraudzība bija SIA „BM-Projekts” pārziņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizējot projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai", Bauskas pilsēta ieguvusi vēl vienu atjaunotu ielu. Projekts ļāvis novērst būtiskus ielas seguma bojājumus – tajā bija konstatēti nozīmīgi brauktuves seguma defekti, gadu laikā braucamā zona bija klāta vairākiem bedru “ielāpiem”, kas laika gaitā jau bija paguvuši daļēji sabrukt un samazināt seguma virsmas līdzenumu un braukšanas komforta līmeni, atsevišķos ielas posmos bija konstatēti būtiski iesēdumi, deformējušies komunikāciju un kanalizācijas aku vāki, ielas seguma virsma bija pilnībā zaudējusi šķērskritumu, gājēju ietves zonā un gar brauktuves malām bija konstatēti dziļi izskalojumi, kā arī novērotas citas būtiskas ielas tehniskā stāvokļa nolietojuma pazīmes.

 

Pēc ielas atjaunošanas darbiem, Brīvības bulvāra brauktuve 298 m garumā nu kļuvusi drošāka un ērtāka: veikta ielas brauktuves, nomaļu, zaļo zonu, ielai pieslēdzošo nobrauktuvju un gājēju ietvju rekonstrukcija, komunikāciju atjaunošana, kā arī atjaunojamās ielas posmā iezīmēts jauns ielas zonējums – stāvvietu zonas vieglajiem transportlīdzekļiem un autobusiem. Veikti labiekārtošanas darbi pieminekļa zonā, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, jauns apgaismojums, visā gājēju ietves garumā izbūvēta taktīlā josla.

 

Brīvības bulvārī izbūvēta ar īpašas noturības monolītbetona atbalsta siena, jo brauktuves kreisās pusē paredzētās automašīnu stāvvietas veidotas daļēji uz kalna nogāzes rēķina. Paredzēts, ka pavasarī atbalsta siena iegūs arī dekoratīvu noformējumu ar akmens masas flīzējumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai" realizēts specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 486 091.75 EUR, kur ERAF finansējums 246 558.24 EUR. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas atjaunošana Bauskas vecpilsētā pārbūvējot ielas posmu, atbilstoši pašvaldības attīstības prioritātei pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par ieguldīto darbu projekta īstenošanā būvuzņēmējam SIA “VIONA” un atbildīgajam būvdarbu vadītājam Aramam Avetjanam, būvuzraugam Dmitrijam Bohonko un būvuzrauga palīgam Konstantīnam Mališevam, autoruzraudzības veicējam Jānim Mednim, kā arī Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženierei Agitai Eglinskai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laine Baha,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

Foto: 
Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas