Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas Valsts ģimnāzija gatava pārmaiņām izglītībā


Bauskas Valsts ģimnāzija gatava pārmaiņām izglītībā2020.03.06 Komentāri (0) Bauskas Valsts ģimnāzija gatava pārmaiņām izglītībā

Visā Latvijā notiek pakāpeniska pāreja uz kompetencēs balstītu mācību procesu, kuru šajā gadā ir uzsākušas pirmskolas izglītības iestādes. No nākamā mācību gadā pārmaiņas skars arī pamatizglītības un vidējās izglītības posmu, kur pārmaiņas tiks ieviestas pakāpeniski- 2020./2021.mācību gadā tās skars 1., 4., 7. un 10 klašu skolēnus. Pārmaiņas būs gan mācību procesa norisē,  akcentējot aktīvu skolēnu darbību, gan apgūstamajos mācību priekšmetos. Mācību priekšmetu sports nomainīs sports un veselība, kurā uzsvars tiks  likts uz fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi un cilvēka veselības saglabāšanu. Mācību priekšmetu mājturība un tehnoloģijas nomainīs mācību priekšmets dizains un tehnoloģijas, kuru skolēni apgūs visi kopā, ne dalīti pēc dzimumiem, kā tas ir bijis līdz šim. Informātikas vietā turpmāk skolēni apgūs datoriku, sākot jau no 4.klases. Otrās svešvalodas apguvi skolēni uzsāks jau 4. klasē, nevis 6.klasē, kā tas bijis līdz šim.  Kā jauni mācību priekšmeti tiks ieviesti teātra māksla un inženierzinības.

Vislielākās izmaiņas skars vidējās izglītības posmu, kurā skolēni turpmāk apgūs mācību priekšmetus dažādos līmeņos – pamatkursa līmenī un padziļināta kursa līmenī. Skolēniem pamatkursi būs jāapgūst visās mācību jomās, līdzīgi  kā tas bija līdz šim. savukārt katram skolēnam būs dota izvēle, kuros trīs mācību priekšmetos skolēni iedziļināsies vairāk un apgūs tos padziļināti. Papildus skolēniem tiks piedāvāta iespēja apgūt specializētos kursus, lai attīstītu prasmes un zināšanas kādās specifiskās jomās. Jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts skolēniem piedāvā lielākas izvēles iespējas, kuras tiek saglabātas, veidojot Bauskas Valsts ģimnāzijas vidusskolas posma piedāvājumu – skolēniem apgūstot pamatkursus tehnoloģiju jomā, būs iespēja izvēlēties apgūt programmēšanu vai dizainu un tehnoloģijas, tāpat izvēle saglabājas padziļināto un specializēto kursu izvēlē. Neatkarīgi no izvēlētās programmas skolēni 10. un 11.klasē mācīsies vienādus pamatkursa mācību priekšmetus, tas paver iespēju skolēnam 11. klasē mainīt savu izvēli par padziļināto kursu apguvi.

Bauskas Valsts ģimnāzijas piedāvātās izglītības programmas

Padziļinātie kursi, kas apgūstami skolēnam

Specializētie kursi

Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika, politoloģija

latviešu valoda,

angļu valoda un

sociālās zinātnes

uzņēmējdarbības pamati un

politika un tiesības/

psiholoģija/publiskā uzstāšanās

Medicīna, veselības zinātnes, vides un dabaszinātnes

bioloģija un

ķīmija/ fizika/sociālās zinātnes/

latviešu valoda/angļu valoda

uzņēmējdarbības pamati/ telpiskā modelēšana un

psiholoģija/politika un tiesības/publiskā uzstāšanās

Matemātika, inženierzinātnes, informāciju tehnoloģijas

matemātika,

fizika un

bioloģija/ķīmija/sociālās zinātnes/ angļu valoda

telpiskā modelēšana un

robotika/publiskā uzstāšanās/politika un tiesības

 

Papildus mācību obligātajam saturam Bauskas Valsts ģimnāzijā skolēniem būs iespēja apgūt spāņu valodu un valsts aizsardzības mācību.

 

Lai iepazītos ar skolas  piedāvājumu nākamajam mācību gadam, ieviešot jauno mācību saturu, 2020.gada 12.martā no plkst.10.30 līdz 15.00 Bauskas Valsts ģimnāzija organizē Atvērto durvju dienu nākamā mācību gada  4., 7., 10.klašu skolēniem un viņu vecākiem.  Šajā dienā  3., 6. un 9.klašu audzēkņiem piedāvāsim aktīvi iesaistīties stundās, kurās gūs ieskatu  jaunajos mācību priekšmetos, kas mācību plānā tiks ieviesti no 2020. gada 1. septembra. Piemēram, teātra māksla- 4.klasē, inženierzinības- 7.klasē, dizains un tehnoloģijas- 10.klasē. Tāpat būs iespēja strādāt stundās, kur izmantos CLIL metodi(integrēta satura un valodas mācīšana), veidot publiskās uzstāšanās prasmes, mācīties spāņu valodu, kā arī uzzināt, kas tiek piedāvāts jaunajā datorikas, krievu valodas(4.kl.), Latvijas un pasaules vēstures(7.kl.), ķīmijas un bioloģijas(10.kl.) mācību saturā.

 

Šajā dienā būs iespēja tikties arī ar skolas vadību, skolēnu pašpārvaldi, skolotājiem, kā arī vecākiem būs lekcija par 21.gadsimta izaicinājumiem izglītībā.

 

Skolā gaidīsim  arī interesentus no citām skolām, īpaši  6.un 9.klašu audzēkņus.

 

Vecākiem un citu skolu audzēkņiem vēl ir iespēja reģistrēties līdz 11.03. Reģistrācija: ŠEIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Lāsma Krastiņa,
direktores vietniece Inita Nagņibeda.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas