Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā var iesniegt projektus


„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā var iesniegt projektus 2016.04.06 Komentāri (0) „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā var iesniegt projektus

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR:

1) Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību. 1.1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” - 287 540,00 EUR.

2) Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību. 1.2.Rīcība „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” - 200 000,00 EUR.

3) Mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā 2.1.Rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” - 250 000, 00 EUR.

4) Mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā. 2.2.Rīcība „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” - 250 000, 00 EUR.

Projektu  īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  2. Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv vai iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

PAPILDINFORMĀCIJA ŠEIT!

Kontaktinformācija:

Ieva Lauva , tel. 20095189, e-pasts lauva.ieva@inbox.lv vai

Jolanta Lauva, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas