Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novadā pieejami divdesmit četri publiskie interneta pieejas punkti


Bauskas novadā pieejami divdesmit četri publiskie interneta pieejas punkti2015.04.23 Komentāri (0) Bauskas novadā pieejami divdesmit četri publiskie interneta pieejas punkti

„Nav noslēpums, ka sabiedrība noveco, savukārt ekonomiskā izaugsme prasa darbaspēka resursus, kas pārsniedz piedāvājumu. Digitālajā ērā nepieciešams gan apmācīt jauniešus, sniedzot tiem adekvātas zināšanas, kas nepieciešamas darba tirgū, gan seniorus, ļaujot tiem savā vecumā joprojām būt aktīviem darba tirgū, zinošiem un produktīviem, izmantojot digitālās iespējas. Sabiedrībā, kurai ir prasmes, nav problēmu ar nodarbinātību, tā ir produktīva un motivēta. Mūs sagaida milzīgs darbs; mēs vienkārši nevaram neizmantot moderno digitālo tehnoloģiju iespējas!” tā par šobrīd aktuālajām problēmām Latvijā saka Latvijas Digitālais čempions Reinis Zitmanis.

Interneta pieejamības attīstība ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu e-iespēju un pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, t.i., tie ir pieejami, ja attiecīgajā teritorijā ir pieejams internets. Kvalitatīvi un pieejami uzņēmējdarbības veikšanas, izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, izmantojot mūsdienīgas e-iespējas, ir svarīgs nosacījums cilvēku piesaistei un uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai lauku teritorijās. Sabiedrības stereotipu un nepietiekamo e-prasmju apguves dēļ Latvijā ir izveidojusies situācija, kur valsts ir izstrādājusi un piedāvā sabiedrībai nozīmīgus e-pakalpojumus, tomēr ieguldītais darbs un līdzekļi e-pakalpojumu izveidošanā nav bijuši pietiekami, lai sekmētu pietiekamu e-pakalpojumu izmantošanu, kā arī straujāku e-komercijas un attālinātā darba iespēju attīstību. Iedzīvotājiem, īpaši sociālā riska grupu pārstāvjiem, trūkst zināšanu un iespējas apgūt un lietot datorsistēmas.

Lai uzlabotu situāciju Bauskas novadā un paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības 

grupām tuvu dzīvesvietai, kopš 2014.gada Bauskas novada pašvaldība īsteno projektu Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/038 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā”. Projekta mērķis ir nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Ar ERAF līdzfinansējuma atbalstu tiek izveidoti gan t. s. „pilna servisa” interneta pieejas punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas. „Pilna servisa” interneta pieejas punktos interesentiem būs pieeja datortehnikai, tai skaitā iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus.

Projekta rezultātā tiks izveidoti vai pilnveidoti 24 publiskie interneta pieejas punkti, iegādāti 53 datorkomplekti ar nepieciešamo programmatūru, 12 daudzfunkcionālās iekārtas dokumentu drukai un digitalizācijai A3 formātā.  13 tīkla iekārtas nodrošinās bezvadu interneta pieejas zonu izveidi gan pilsētā, gan ciemos.

Lai pārrunātu jaunizveidoto un pilnveidoto interneta pieejas punktu uzturēšanas kārtību, kā arī vienotos par turpmāko sadarbību interneta pieejas punktu ilgtspējai un kvalitatīvai darbībai, 22.aprīlī Bauskas novada domē tikās projekta darba grupa. Kā norādīja Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Māra Kuļikauska, Bauskas novada bibliotēkās interneta un e-pakalpojumu pieejas nodrošināšanai tika izmantota datortehnika, kas uzstādīta 2007.gadā „Trešā tēva dēla” projekta ietvaros. Speciāliste skaidroja, ka datortehnikas lietošanai bibliotēkās ir ļoti liela noslodze, kā rezultātā tehnika nolietojas un ir nepieciešama tās nomaiņa. „Publisko interneta pieejas punktu izveides projekts ir lieliska iespēja uzlabot interneta pieejas punktu kvalitatīvos rādītājus. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori un multifunkcionālās iekārtas bibliotēku lietotājiem piedāvā mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko nodrošinājumu nepieciešamo darbību veikšanai: dažādi maksājumi, darba meklējumi, izglītojoša un izklaidējoša informācija, izdrukas, skenēšana u.c.”, sacīja M.Kuļikauska

Projekta rezultātā tiek veidoti vai uzlaboti publiskie interneta pieejas punkti:

Bauskas pilsēta

1.

Rātsnams

Rātslaukums 1, Bauska

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

2.

Bauskas pils

Pilskalns, Bauska

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, aprīkojot ar 1 datorkomplektu un 1 multifunkcionālo iekārtu

3.

Bauskas novada dome

Uzvaras iela 1, Bauska

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

4.

Sporta nams „Mēmele” sporta bāze

Pilskalna iela 26, Bauska

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

5.

PII Zīlīte filiāle

Dārza iela 24/1, Bauska

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

6.

Bauskas centrālā bibliotēka

Kalna iela 12, Bauska

Pilnveidots, aprīkojot ar 5 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

7.

Bauskas Bērnu bibliotēka

Uzvaras iela 3, Bauska

Pilnveidots, aprīkojot ar 4 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Brunavas pagasts

8.

Brunavas bibliotēka

„Ērgļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Ceraukstes pagasts

9.

Ceraukstes bibliotēka

Ceraukstes pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

10.

Mūsas bibliotēka

Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

11.

V.Plūdoņa muzejs „Lejenieki”

„Lejenieki”, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, iegādāts 1 datorkomplekts

Codes pagasts

12.

Codes bibliotēka

„Virsaiši”, Codes pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Dāviņu pagasts

13.

KC „Dāvis”

Miera iela 1A, p/n Teņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, aprīkojot ar 2 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Īslīces pagasts

14.

Rītausmu bibliotēka

„Rītausmas”, Īslīces pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 4 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

15.

Īslīces kultūras nams

Kultūras nams, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

16.

Bērzu pakalpojumu centrs

Ernesta Kapkalna iela 2, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, aprīkojot ar 4 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Gailīšu pagasts

17.

Gailīšu bibliotēka

Bauskas iela2, Gailīšu pagasts, p/n Uzvara, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

18.

Pāces bibliotēka

Pāce 5, Pāce, Gailīšu pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

19.

KC „Kamarde”

Uzvaras 4, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

Mežotnes pagasts

20.

Mežotnes internātvidusskola

Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona, aprīkojot ar 5 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

 

 

 

 

21.

Strēlnieku bibliotēka

Parka iela 1, p/n Strēlnieki, Mežotnes pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

22.

Mežotnes bibliotēka

„Pagastmāja”, Mežotnes pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

Vecsaules pagasts

23.

Ozolaines bibliotēka

p/n Zīles, Vecsaules pagasts, Bauskas novads

Pilnveidots, aprīkojot ar 3 datorkomplektiem un 1 multifunkcionālo iekārtu

24.

Vecsaules Saietu nams

„Klētnieki”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads

Izveidota jauna publiski pieejama bezvadu interneta zona

Papildinošie projekti Bauskas novadā un Latvijā:

  1. Projektā „Biznesa bibliotēka” astoņas novada bibliotēkas ir izveidotas kā uzņēmējdarbības atbalsta centri, palielināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, iegādātas mēbeles, datori, projektori, multifunkcionālās iekārtas un datu bāzes jauno un topošo uzņēmēju vajadzībām.  http://www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam.html.
  2. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” mērķis ir uzbūvēt platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru (NGN) Latvijas Republikas „baltajās” teritorijās, lai panāktu interneta piekļuves ar uzlabotiem datu pārraides parametriem vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, tai skaitā Bauskas novadā.
  3. START(IT) projekts piedāvā bezmaksas mācību lekcijas un saistītos mācību materiālus IT pamata zināšanu apgūšanai. http://startit.lv/about.  Izglītības projekts "Start IT"- lai veicinātu informātikas priekšmeta popularitāti skolēnu vidū, kā arī palielinātu to skolēnu skaitu, kas apgūst informātikas priekšmetu padziļināti, tiek uzsākts izglītības projekts Start IT vispārizglītojošajās skolās Latvijā. Pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Lai palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, jau skolas laikā jāsniedz padziļinātas zināšanas informātikas priekšmetā, jāmaina priekšstati par programmēšanu, veicinot interesi izvēlēties IT nozari studijām un nākotnes profesijai. Šobrīd programmēšanas priekšmets nav pieejams visiem vidusskolu skolēniem, tāpēc ar projektu "Start it” aicina skolotājus piedāvāt fakultatīvās nodarbības programmēšanā saviem skolēniem.
  4. Pieslēdzies, Latvija! projekta ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas datorapmācības senioriem (50+). Interneta vietnē pieejami materiāli IT zināšanu apgūšanai Projektu realizē lielākais elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātājs Latvijā – Lattelecom. Projekta mērķis ir samazināt digitālo plaisu un sociālo nošķirtību, apmācot vecāka gadagājuma cilvēkus izmantot datoru. Plašāka informācija: http://www.piesledzieslatvija.lv.

Projekta īstenošanas laiks: no 2014.gada 13.oktobra līdz 2015.gada 30.jūnijam

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas