Pirmdiena, 06. Decembris, 2021. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada pašvaldība risina jautājumu par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas optimālu organizāciju


Bauskas novada pašvaldība risina jautājumu par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas optimālu organizāciju2015.04.14 Komentāri (0) Bauskas novada pašvaldība risina jautājumu par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas optimālu organizāciju

Bauskas novada pašvaldības atbildīgie speciālisti šobrīd strādā pie pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijas sakārtošanas, optimizējot pirmsskolas pedagogu darba laiku, vienlaicīgi, nodrošinot pirmsskolas izglītības pieejamību līdz pat plkst.19.00, lai vecāki pēc saviem bērniem var ierasties pēc sava darba laika beigām tāpat kā līdz šim. Vienotā pieeja darba organizācijai pakāpeniski tiks ieviesta visās pirmsskolas izglītības grupās, t.sk. vispārizglītojošajās skolās lauku teritorijā. Panākot efektīvu darba laika izmantošanu, daudz racionālāk tiks izmantoti piešķirtie valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļi. Savukārt pirmsskolas pedagogu darba samaksas lielums par likmi netiek mainīts.

Kā skaidro Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare: “Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” nosaka zemāko pedagoga darba algas likmi, t.i., pedagogs, kura darba stāžs ir mazāks par 5 gadiem saņem 405 euro, ar darba stāžu no 5 – 10 gadiem - 413 euro, ar darba stāžu lielāku par 10 gadiem- 420 euro. Mūsu novadā, pateicoties deputātu atbalstam, pirmsskolas pedagogiem piemaksā atalgojuma palielinājumu no pašvaldības budžeta, kas atkarīgs no grupu piepildījuma un pedagogu darba stāža attiecīgi 60 vai  62 vai 70 euro. Šobrīd tas pedagogu acīs ir kļuvis pašsaprotams. Vēlos atgādināt, ka ar šādu lēmumu deputāti, novada administrācija novērtē jūsu darbu, cienījamie pedagogi!
Neatkarīgi no debatēm par mērķdotācijas lielumu, bērnu skaita samazināšanos/palielināšanos, tiek izskatīts jautājums par bērnudārza pedagogu darba laiku. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs „Zīlīte” un „Pasaulīte”, tika konstatēts, ka vakara stundās no plkst. 17.30 „Zīlītē” un, no plkst. 18.00 „Pasaulītē” darbs tiek organizēts dežūrgrupās, atbilstoši 2014.gada 28.augustā novada noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 16.punktam. Dokuments nosaka, ka izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pēc plkst.17:30 pilsētā un pēc plkst.16.30 pārējās apdzīvotās vietās samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas audzēkņu skaita, veido dežūrgrupu. Abu minēto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas šo darba laika samazinājumu nebija uzrādījušas tarifikācijā, t.i. visām audzinātājām maksājot pilnu darba dienu līdz plkst.19.00. Izglītības likuma 30.pants nosaka: „Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.” Tātad pedagogam tiek maksāts par darba laiku, kas atspoguļots tarifikācijā un, ja tas tiek samazināts, attiecīgi samazinās viņa darba slodze. Savukārt par darbu dežūrgrupās pedagogs saņem papildus samaksu pēc faktiski nostrādātām stundām.
Šobrīd no pirmsskolas pedagogu puses izskan argumenti, ka audzinātājām jātiekas pusdienas laikā vienu stundu (šādu kārtību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas bija ieviesušas, mākslīgi pagarinot darba laiku). Novada administrācija, ieklausoties deputātu rosinājumā, rada iespēju pirmsskolas pedagogiem tikties pusstundu laikā, kad bērni guļ, to iekļaujot abu audzinātāju darba laikā. Šo darba laiku, kā arī vienu stundu par gatavošanos, kad nav obligāti jābūt darba vietā, kā arī par darbu ar iekļaujošajiem bērniem, kas mācās pēc speciālajām izglītības programmām, apmaksā no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

Sākot ar 2015.gada 1.septembri pirmsskolas pedagogiem, kuri strādā ar lielajām grupām (20 bērni un vairāk), plānots palielināt apmaksājamo stundu skaitu par gatavošanos vismaz līdz divām stundām.
Foto no laikraksta „Bauskas Dzīve” arhīva.


Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Aija Spriņķe


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas