Otrdiena, 27. Septembris, 2022. Ādolfs, Ilgonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada pašvaldība atsaka izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 22, Bauskā


Bauskas novada pašvaldība atsaka izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 22, Bauskā2022.08.29 Komentāri (0) Bauskas novada pašvaldība atsaka izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 22, Bauskā

Bauskas novada pašvaldībā 2022.gada 13. jūlijā reģistrēts SIA “Joker LTD” iesniegums par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu sev piederošajās telpās Rīgas ielā 22, Bauskā.

Bauskas novada pašvaldība, atsaucoties uz likumā noteiktajiem kritērijiem un izvērtējot spēļu zāles nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrību, pilsētvidi, kā arī saskatot draudus Bauskas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, tūrisma un vecpilsētas attīstībā, sagatavoja Bauskas novada domes lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 22, Bauskā, kuru 25.augusta novada domes sēdē vienbalsīgi atbalstīja visi Bauskas novada domes deputāti. 

 

 

Lēmuma pieņemšana par atļauju organizēt azartspēles konkrētajā vietā notiek vairākās pakāpēs. Vispirms pašvaldībai ir jāvērtē, vai pastāv kāds no Azartspēļu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem atļaujas saņemšanu izslēdzošajiem gadījumiem. Konstatējot vismaz vienu no tiem, pašvaldībai ir pienākums izdot administratīvo aktu par atteikumu izsniegt attiecīgo atļauju, kas arī šajā gadījumā ir izdarīts.

 

Konkrētā vieta atbilsts vairākiem kritērijiem, kuri nosaka atļaujas izsniegšanas atteikumu – telpas neatbilst telpu grupas klasifikācijai, ēkas ieejas ir neatbilstošas vairākos kritērijos, kā arī veikala telpās ir trīs ieejas durvis no dzīvojamās mājas koplietošanas gaiteņa un tās nav nodrošinātas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses.

 

Izvērtējot atteikumu, tika ņemts vērā, ka ēka Rīgas ielā 22 atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tās vēsturiskās apbūves daļa. Likums nosaka, ka kultūras pieminekļa teritorijā nav pieļaujama saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt kultūras pieminekli. Šāda rakstura izklaides vietu izvietošana valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā rada draudus kultūrvēsturiskās vides un kultūras pieminekļu saglabāšanai.

 

Bauskas novada pašvaldība ņēmusi vērā arī biedrības “Bauskas vecpilsēta” iesniegumu, kurā ir izteikts aicinājums nepieļaut azartspēļu organizēšanu Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, jo tas traucētu Bauskas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, tūrisma un vecpilsētas attīstību, kā arī pazeminātu vecpilsētas prestižu iedzīvotāju acīs un nodarītu kaitējumu biedrības ieguldītajam un plānotajam darbam pozitīvā tēla veidošanā.

 

Ņemts vērā arī reliģiskās organizācijas “Pestīšanas armija” iesniegums. Nedzīvojamās un dzīvojamās telpas pieder organizācijai “Pestīšanas armija”, kura  sev piederošajās telpās ir atvērusi Sociālās palīdzības punktu, kur tiek izsniegtas drēbes un organizētas zupas virtuves. Sociālās palīdzības punktu apmeklē daudzi atkarīgi cilvēki. “Pestīšanas armija” norāda, ka azartspēļu biznesa ideja pilnībā nav saskaņojuma ar reliģiskās organizācijas paustajām dzīves vērtībām, jo azartspēles rada un kultivē cilvēkos atkarību pēc vieglas peļņas, kas visbiežāk beidzas ar nabadzību un  organizācija iegūst jaunu klientus, kam nepieciešama palīdzība.

 

Pieņemot lēmumu, Bauskas novada domes deputāti ņēma vērā, ka azartspēļu organizēšanas vieta atrodas mazāk kā 250 metru attālumā/perimetrā no vairākām izglītības iestādēm - Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” un Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaulīte”.

 

Izvērtējot iesniegumu un augstāk minēto, Bauskas novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 7. un  10. punktu,   42.panta otro un trešo daļu, atsaka izsniegt atļauju spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas  atvēršanai Rīgas  ielā 22, Bauskā.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas