Ceturtdiena, 09. Decembris, 2021. Tabita, Sarmīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus maksimāli izmantot attālinātas saziņas iespējas ar pašvaldību


Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus maksimāli izmantot attālinātas saziņas iespējas ar pašvaldību2020.03.13 Komentāri (0) Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus maksimāli izmantot attālinātas saziņas iespējas ar pašvaldību

Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbs, valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa ietvaros no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam:Neskatoties uz klientu apkalpošanas atsākšanu, pašvaldība aicina iedzīvotājus arī turpmāk izvērtēt jebkuras publiskas iestādes apmeklējuma nepieciešamību un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas!

Aicinām izmantot www.latvija.lv un iesniegt iesniegumus elektroniski. 
Portālā www.latvija.lv ir pieejami vairāk kā 700 e-pakalpojumi.

Saites populārākajiem e-pakalpojumiem:

Elektronisks iesniegums iestādei
Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē
E - iesniegums VSAA pakalpojumiem
E- iesniegums B slimības lapas iesniegšanai
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēma

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Bauskas VPVKAC +371 66954885
vai rakstīt e-pastā: bauska@pakalpojumucentri.lv

Bauskas novada pašvaldības ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā atrodas pasta kastīte, kurā variet ievietot iesniegumus papīra formātā, kā arī ir iespējas aizpildīt iesniegumu veidlapas uz vietas.


Struktūrvienība/iestāde/

kapitālsabiedrība

Darbs ārkārtējās situācijas laikā no 13.maija līdz 9.jūnijam
Bauskas novada Būvvalde Turpina darbu attālināti. 
Būvvaldes jautājumos zvanīt 63923304, e-pasts: buvvalde@bauska.lv
Nekustamo īpašumu nodaļa

Ar Bauskas novada domes 30.04.2020. lēmumu nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš tiek pagarināts no 2020.gada 31.marta un no 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 17.augustu.

Lai veiktu maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomu lūdzam maksāt interneta bankā uz šādiem bankas kontiem:
NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 

LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV94 PARX 0007 1638 2000 5, AS Citadele banka, PARXLV22

Maksājumus ir iespējams veikt arī www.latvija.lv, kā arī veikala Maxima kasēs.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: Kase – 63963974

Dzimtsarakstu nodaļa

No 2020.gada 13.maija atsāk darbu ierastajā režīmā.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, būs iespēja organizēt laulību ceremonijas (līdz 25 cilv.).

Uzziņām:  Tālr.: 27808544 vai  63924589  vai e-pasts: dzimtsaraksti@bauska.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

P. 09.00-12.00 un 13.00-18.00
O. 09.00-12.00  un 13.00-17.00
T. 09.00-12.00 un 13.00-17.00
C. 09.00-12.00 un 13.00-17.00
P.  09.00-12.00

Bauskas novada pagastu pārvaldes 

Strādā ierastajā režīmā.

Brunavas pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63946158, 29581606

Ceraukstes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63900813, 28624565

Codes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63925402, 28373144, 27234030

Dāviņu pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63946819, 26434092

Gailīšu pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63921948, 25422393

Īslīces pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63923562, 29359677 

Mežotnes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63928967, mob.27802519 (pārvaldes vadītājs)

Vecsaules pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63945347

Bauskas novada izglītības iestādes

Vispārējās izglītības iestādēs notiek attālināts mācību process.

No 2020.gada 18.maija tiks nodrošināta dežūrgrupu darbība visu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas bērniem, kuru likumiskajiem pārstāvjiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu:

 • pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte", adresē: Saules ielā 8, Bauskā, LV – 3901,
 • pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte", adresē: Plūdoņa ielā 60, Bauskā, LV – 3901,
 • vispārējās izglītības iestādē „Griķu pamatskola", adresē: Skolas ielā 20A, Ceraukstē, Ceraukstes pagastā, Bauskas novads, LV-3908,
 • ​vispārējās izglītības iestādē „Uzvaras pamatskola", adresē: Kamardes ielā 1, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV- 3931.

Izglītības nodaļas vadītāja: 63922660, mara.bauvare@bauska.lv

Skolēnu pārvadājumi netiek nodrošināti!
Bauskas novada Sociālais dienests

Bauskas novada Sociālais dienests  nodrošina pamatpakalpojumu sniegšanu klātienē, bet iedzīvotāji ir aicinātie maksimāli izmantot attālināto pakalpojumu iespējas telefoniski un elektroniski.

Aicinām sabiedrību, radiniekus un kaimiņus parūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Par tiem, kuriem nav neviena cita, lūdzam informēt Sociālo dienestu.

Bauskas novada Sociālais dienests nodrošina atbalstu krīzes situācijā nonākušiem Bauskas novada iedzīvotājiem.

Kontakttālruņu saraksts ŠEIT.

Bauskas novada Bāriņtiesa No 2020.gada 18.maija atsāk darbu ierastajā režīmā.
Bauskas novada bāriņtiesas kontaktinformācija (PDF)
Bauskas novada vispārējā tipa pansionāts „Derpele" Noteikts aizliegums klientu apmeklējumiem. Par tuvinieku veselības stāvokli interesēties darba dienās 22451969, 63922223, pansionats.derpele@bauska.lvwww.derpele.lv
Bauskas Tūrisma informācijas centrs

No 2020.gada 13.maija atsāk darbu ierastajā režīmā.
Kontakttālrunis +371639 23797, +371 27746484 (LMT); 
e-pasts:  tic@bauska.lv 

Bauskas Centrālā bibliotēka

No 2020.gada 13.maija atsāk darbu ierastajā režīmā.

Bibliotēkas pagastos darbu pakāpeniski atsāks no 18.maija.

Kontakttālrunis: 63960580, epasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv

Vairāk informācijas par Bauskas Centrālā bibliotēkas darbu ārkārtas situācijas laikā ŠEIT

 
Baukas pils muzejs

Atvērts no 2020.gada 19.maija.

Līdz Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktā termiņa beigām:

 • muzeja darba laiks - pirmdienās slēgts; otrdiena-svētdiena 11.00-17.00;
 • muzejs neapkalpo apmeklētāju grupas (ekskursijas, izglītojošas programmas, lekcijas u.c. pasākumi);
 •  muzeju vienlaikus var apskatīt 50 apmeklētāji;
 • starp apmeklētājiem un starp apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā, jāievēro 2 metru distance;
 • nav atļauts muzeju apmeklēt personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums);
 • muzejs aicina apmeklētājus norēķināties par biļetēm un citiem pirkumiem ar maksājumu kartēm;
 • muzejs neiznomā telpas trešo pušu organizētu pasākumu norisei.

​Kontakttālrunis 63923793, epasts: bauskaspils@bauska.lv 

Bauskas muzejs

Atvērts no 2020.gada 19.maija

Kontakttālrunis 63960511, 63960508; 63960506, epasts: bauskasmuzejs@bauska.lv

Bauskas Kultūras centrs

Pamatojoties uz Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 13.marta līdz 9.jūnijam, Bauskas Kultūras centrā ir atcelti plānotie un pieteiktie publiskie pasākumi, kā arī amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi un nodarbības.

Līdz 9.jūnijam Bauskas Kultūras centrs neiznomā telpas trešo pušu organizētiem pasākumiem vai mēģinājumiem/nodarbībām, kā arī ir slēgta biļešu kase.

Kontakttālrunis 63923291, epasts: kultura@bauska.lv

Sporta centrs „Mēmele”

Kontakttālrunis 27731960; epasts: sports.memele@bauska.lv

Stadions atvērts apmeklētājiem:

Darba dienās no plkst. 7:00 - 12:00 un no plkst. 19:00 - 22.00
Brīvdienās no plkst. 7:00 - 22:00

Nosacījumi sporta treniņu norisei ŠEIT

SIA „Vides serviss"

Atsāk klientu apkalpošanu klātienē

Klientu daļa (namu pārvaldīšana): tālr. 639 60657, 
e-pasts: nami@videsserviss.lv  
Klientu daļa (atkritumu apsaimniekošana): tālr. 639 60737, 
e-pasts: info@videsserviss.lv
Bojājumu pieteikšana (namu pārvaldīšana):
Darba laikā: tālr. 639 60656 
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): tālr. 63922713

SIA „Bauskas ūdens" Vienu reizi nedēļā - otrdienās - atvērta kase. Darba laiks plkst.9:00 - 16:00

Tālrunis uzziņām 63960563;
Sniedzam konsultācijas, pieņemam skaitītāju rādījumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu telefoniski un e-pastā info@bauskasudens.lv
Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:
Darba laikā: 63960563; 63960565; 29458425
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015
SIA „Bauskas siltums"

Atsāk klientu apkalpošanu klātienē


Tālrunis uzziņām 63960586; 63960585,
Siltumtrašu bojājumu pieteikšana 63924463

SIA „Īslīces ūdens" Atvērta kase. Darba laiks katru darba dienu līdz plkst.15.00
Tālrunis uzziņām 63925065
SIA „Bauskas slimnīca"

No 2020.gada 13.maija atsāk veikt veselības aprūpes pakalpojumus.
 
Pakalpojumi tiek sniegti tikai ar iepirekšēju pierakstu (izņemot rentgens, laboratorija, elektrokardiogrammas)

Uz pakalpojumu jāierodas ne ātrāk kā 30 min pirms pakalpojuma.

Lūgums izvērtēt pavadošās personas nepieciešamību!

Lūgums izmantot iespēju sazināties pa tālruni! 

 • Poliklīnikas reģistratūra tālr. 63923433, 63924688. Pieņemšanas laiki ŠEIT! 
 • Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (traumpunkts) tālr. 63923153, mob. 28356160
 • Aprūpes nodaļa. stacionārs tālr. 63924132

Mājas lapa http://www.bauskasslimnica.lv/

SIA „Zemgales mutes veselības centrs"

No 2020.gada 13.maija Bauskas novada iedzīvotājiem nodrošināma akūtās,  neatliekamās un plānveida zobārstniecības palīdzības sniegšana  SIA „Zemgales mutes veselības centrs” telpās Slimnīcas ielā 4, Bauska, Bauskas novads, LV -3901.

Pacientu pieņemšanas laiki:

 • Pirmdiena      8-16
 • Otrdiena        10-18
 • Trešdiena       8-16
 • Ceturtdiena    10-18
 • Piektdiena      8-16 

Pacientu reģistrācija  pakalpojumu saņemšanai tiek veikta tikai darba dienās  piesakot pa tālruņiem 63921356, 27835485  

Zobārstniecības palīdzība netiek nodrošināta ar COVID -19 saslimušajiem, karantīnā esošajām personām, personām, kuras atgriezušās no ārzemēm pēdējo 14 dienu laikā, personām ar augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm.  

Pacientu pieņemšana organizējama tā, lai uzgaidāmā telpā atrastos tikai viens savu rindu gaidošs pacients un starp pacientu pieņemšanu tiktu nodrošināti dezinfekcijas pasākumi.
SIA „Zemgales mutes veselības centrs" Slimnīcas ielā 4, Bauska pacienti izmanto zvanu pogu pie ārdurvīm.

Papildus informācija ŠEIT! Mājas lapa: https://www.zemgalesmvc.lv/

 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt jebkuras publiskas iestādes apmeklējuma nepieciešamību un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas!

Tāpat aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un ņemt vērā ārkārtas situācijas ietvaros noteiktos ierobežojumus.

Izturēsimies atbildīgi pret savu un savu līdzcilvēku veselību!

 

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas