Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada kultūras stratēģijas izstrādes darba grupas 2.semināra darba kārtība


2015.10.23 Komentāri (0) Bauskas novada kultūras stratēģijas izstrādes darba grupas 2.semināra darba kārtība

KUR SATIEKAS UPES UN CILVĒKI

„Bauskas novada kultūras attīstības

stratēģijas 2015.-2020. (2022.) gadam izstrāde” 

Darba grupas 2.seminārs  23.10.2015

Bauskas Kultūras centra zālē, Kalna ielā 18, Bauskā

vada: Inita Nagņibeda, Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja

koordinē: Egija Stapkēviča, Bauskas novada domes iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Semināra darba kārtība

9.00 - 9.10

 

Paveiktais Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015-2022 izstrādes ietvaros

Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja

9.10 – 9.55

Kultūras pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014-2020”

Laura Turlaja - Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

9.55 – 10.15

Latvijas kultūras kanons

Liega Piešiņa - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja

10.15 – 10.40

Bauskas novada kultūrvēsturiskais mantojums. Bauskas Vecpilsētas saglabāšanas problēmas un attīstības iespējas. Labās prakses piemēri pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā Latvijā.

Mārīte Putniņa - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Zemgales reģionālā nodaļa

Ieva Bronko Pastore – Biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja

10.40 - 10.55

Labās prakses piemērs - kultūras darba organizēšana Talsu novada pašvaldībā

Ilva Vansoviča - Bauskas Kultūras centra direktore

Una Nākuma Bauskas Kultūras centra direktores vietniece kultūras darbā

10.55 - 11.10

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija kultūras pakalpojumu attīstībai (labās prakses piemēri un piedāvātās projektu iespējas)

Pētījums “Bauskas nov. attīstības tendences 2014.gadā”, ieskats aptaujas anketas rezultātos

Ieva Šomina – Bauskas novada domes iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

11.10 - 11.55   

Praktiskais darbs – Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas rīcības plāna izstrāde:

Darbs grupās. Grupu darba prezentācijas.

11.55 - 12.00   

Jautājumi, diskusijas. Semināra noslēgums.

 

Papildus informācijai par stratēģijas izstrādi un semināra darba kārtību:

Egija Stapkēviča, 63922400, 28377878, egija.stapkevica@bauska.lv

 

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību, atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam, aktualizētu kultūras nozares vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu kultūras jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp kultūras dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, tiek izstrādāta Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam.

 

Bauskas novada kultūras attīstības stratēģiju 2016-2020(2022) izstrādā Bauskas novada pašvaldības izveidota darba grupa Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētājas Initas Nagņibedas vadībā. Kultūras attīstības stratēģiju koordinē Bauskas novada domes iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Egija Stapkēviča. Izstrādes gaitā paredzēts: vismaz 3 darba grupas sanāksmes, labās prakses piemēru pieredzes apmaiņa, iedzīvotāju aptauja, fokusgrupu intervijas, u.c.

 

Bauskā, Brunavā, Dāviņos, Ceraukstē, Codē, Gailīšos, Īslīcē, Mežotnē un Vecsaulē ik dienu rit darbs pie novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uzturēšanas, jaunu un mūsdienīgu tradīciju veidošanas. Gadu gaitā Bauskas vārds ir kļuvis atpazīstams ar tādiem ievērības cienīgiem pasākumiem kā festivālu “Bauska Country”, konkursiem “Aprīļa pilieni” un “Bauskas Balsis”, dejošanas konkursu “Ziemassvētku kauss”, Latvijas alus svētkiem, Latvijas Senioru deju svētkiem, Pagalmu un Putras godēšanas svētkiem, Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem Mežotnē, ikgadējo Starptautisko mākslas plenēru “Bauskas vasara” un raksturīgajiem pasākumiem Bruknas muižā.

Regulāri tiek organizēti arī radoši pasākumi bērniem un pieaugušajiem, atpūtas vakari senioriem, koncerti, tematiski sarīkojumi, latviešu gadskārtu svētki, valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas, nodrošinot kultūras pieejamību ikvienam interesentam.

Novadā darbojas 5 muzeji: Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs, Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas filiāle, atpūtas komplekss “Miķelis” ar Zemnieku sētas un lauksaimniecības mašīnu muzeju, Viļa Plūdoņa muzejs. 2014.gada apmeklētākais pašvaldības muzejs Latvijā bija Bauskas pils. Aktīvi tūrisma apritē iesaistījušies un tiek reklamēti arī citi kultūrvēstures pieminekļi: Mežotnes pils, Bruknas muiža, Bauskas Svētā Gara baznīca un Bauskas Rātsnams.

Darba grupas sastāvs (projekts, iespējams papildināt)

Deputāti (politiķi)

INITA NAGŅIBEDA, 29461736 (Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja)

SOLVITA JIRGENSONE, 29272007, jirgensone.solvita@gmail.com

DAIRA JĀTNIECE, 29389993, vaidelotes@gmail.com

MĀRTIŅŠ RUŽA, 26474836, martins.ruza@gmail.com

Pašvaldības kultūras iestādes

Bauskas Kultūras centrs

ILVA VANSOVIČA, direktore, 26563158, ilva.vansovica@bauska.lv

UNA NĀKUMA, direktores vietniece kultūras darbā, 29569616, una.nakuma@bauska.lv

GATIS ZOTOVS, dizaina speciālists, 29103796, gatis.zotovs@bauska.lv

ELĪNA MĀLA, sabiedrisko attiecību speciāliste, 25907274, elina.mala@bauska.lv

Pagastu kultūras speciālisti (informācijas apmaiņa caur Ilvu)

Bauskas Centrālā bibliotēka

BAIBA TORMANE, 26802503, direktore, baiba.tormane@bauska.lv

Bauskas pils

MĀRIS SKANIS, direktors, 63923794, 20011880, bauska.pils@gmail.com

Bauskas muzejs

BAIBA ŠULCE, direktore, 63960509, baiba_sh@inbox.lv

Mežotnes pils

Pārstāvis tiek precizēts, pils@mezotnespils.lv

Kultūras ministrijas / Reģiona pārstāvji

Notiek saskaņošana par pārstāvju deleģēšanu

Kultūras nozarē iesaistītās pašvaldības institūcijas / izglītības iestādes

Bauska mākslas skola

MĀRĪTE ŠULCE, direktore, marite.sulce@bauska.lv

Bauskas mūzikas skola

ANITA VELMUNSKA, direktore, 29424988, anita.velmunska@bauska.lv

Bauskas BJC

BENITA SVARENIECE, direktore, 26339935, bjc@bauska.lv

Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļa

MĀRA BAUVARE, vadītāja, 26528079, mara.bauvare@bauska.lv

Novada pagastu pārvaldes

P.S. Pagastu pārvaldnieki aicināti izvirzīt 1 – 2 pagastu pārvalžu vadītājus

Biedrības / nozarē iesaistītās institūcijas

Bruknas muiža

ANDREJS MEDINS, Kalna svētību kopienas vadītājs, terezijalasmane@inbox.lv, bruknasmuiza@inbox.lv

Bauskas rajona lauku partnerība

JOLANTA LAUVA, valdes priekšsēdētāja, 63922400, 29781969, jolanta.lauva@bauska.lv

RAIMONDA RIBIKAUSKA, valdes locekle, raimonda.ribikauska@inbox.lv

Bauskas Vecpilsēta

IEVA PASTORE, bauskas.vecpilseta@gmail.com

Bauskas alus

DAIGA SOLZEMNIECE, daiga@bauskasalus.lv

Kvēle

AIJA KARPOVIČA, 29474160, aija.karpovica@inbox.lv

Meistars Gothards (NVO, mākslas galerija)

INDRA LIEPA, 26363407, liepaindra@gmail.com

Upmalas

ANATOLIJS KAZAČENKO, 29263788, medsuna@inbox.lv

 

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas