Piektdiena, 30. Septembris, 2022. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrāde turpinās


Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrāde turpinās2015.11.12 Komentāri (0) Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrāde turpinās

2015.gada 27.augustā  ar Bauskas novada domes lēmumu tika izveidota Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes komisija. Tās darba rezultātā novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā 11.novembrī tiks skatīta virkne jautājumu, kas saistīti ar izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, t.sk. Mežotnes internātvidusskolas likvidācija, „Īslīces”, „Uzvaras” vidusskolu , Vecsaules pamatskolas struktūrvienības, pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīlīte”, „Pasaulīte” un Griķu pamatskolas reorganizāciju.  
Lai nodrošinātu optimālu plāna izstrādi, daudzās novada izglītības iestādēs šobrīd tiek organizētas novada vadības un komisijas locekļu tikšanās ar tās darbiniekiem, pedagogiem un skolēnu vecākiem, lai pārrunātu ne tikai optimizācijas iespējamo procesu, bet arī identificētu problēmas izglītības iestāžu darbībā un mācību procesā, kas jāsakārto ikdienas darbā.
Šādas tikšanās jau notikušas Mežgaļu pamatskolā 6.novembrī, Jaunsaules pamatskolā 5.novembrī, Ozolaines pamatskolā 9.novembrī, Mežotnes pamatskolā 10.novembrī. Atkārtota tikšanās 11.novembrī notiks Mežgaļu pamatskolā.
Mežotnes pamatskolā uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku, pašvaldības izpilddirektora vietnieci Inetu Ruhocku, Izglītības nodaļas vadītāju Māru Bauvari, komisijas locekļiem un novada domes deputātiem bija ieradušies skolas pedagogi un izglītojamo vecāki. Plašu izklāstu par komisijas skatījumu uz skolu tīklu kopumā un saistībā ar tā sakārtošanas daudziem risināmām jautājumiem, piemēram, skolēnu pārvadājumu organizāciju, pirmsskolas izglītības pieejamības veicināšanu arī vakara stundās, izglītības kvalitātes nodrošināšanu, neveidojot apvienotās klases, sporta nodarbībām atbilstošas infrastruktūras nepieciešamību u.c. sniedza M.Bauvare. Viņa informēja, ka tuvāko divu mācību gada laikā nav plānota Mežotnes pamatskolas reorganizācija, to pārveidojot par sākumskolu, kā tas izskanējis reģionālajā laikrakstā „Bauskas Dzīve”. Izglītības nodaļas vadītāja uzsvēra, ka ar lauku skolēniem nevar piepildīt pilsētu skolas. Mežotnes pamatskolai ir salīdzinoši mazas izmaksas, rēķinot uz vienu izglītojamo, aktīva sabiedriskā dzīve, interesanti pasākumi, nometnes. Viņa akcentēja, ka ik pa laikam iestāžu tīkls ir jāpārskata, gan atzīstot, ka varbūt vajadzēja atrast efektīvāku risinājuma veidu jaunā tīkla modeļa izstrādei. M.Bauvare pastāstīja, ka plānotā likvidācija skar tikai vienu skolu novadā – Mežotnes internātvidusskolu. Nodaļas vadītāja skaidroja, ka komisijai rūp katrs bērns un, ja tai būtu vienaldzīgs skolēnu liktenis, tad šādas sarunas nebūtu organizētas.  Vēl viņa piemetināja, ka Mežotnes pamatskolai jārēķinās ar Codes pamatskolas tiešo tuvumu un konkurenci, ka nav divu vienādu skolu. Bērzu pamatskolas pārveide par struktūrvienību var kalpot kā negatīvais piemērs, bet Jaunsaules pamatskola šai ziņā - kā pozitīvais. Viņa ieskicēja arī uz Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju virzītos jautājumus saistībā ar vidusskolas posma sakārtošanu novadā un vienas pirmsskolas izveidi Bauskā. Bauvare atzina, ka tā bija kļūda vidusskolas posmā veidot apvienotās klases, tāpat kā 7.- 9.klases posmā. Posmā 1.- 6.klasei tas vēl būtu pieļaujams. „Izglītības tīkla sakārtošanu skatam kompleksā ar novada sporta stratēģijas izstrādi”, tā nodaļas vadītāja. 
Sarunā aktīvi iesaistījās Mežotnes pamatskolas vecāki un pedagogi. Viņi vēlējās redzēt finansiālu aprēķinu kā pamatojumu virzītajiem lēmumiem. Tāpat akcentēja domu, ka skolai jānāk pie skolēna. Tika uzsvērts, ka jaunās ģimenes izvēlēsies šo pagastu kā dzīves vietu ar nosacījumu, ja tiks nodrošināta pilna pamatskola to bērniem.
Klātesošie nepiekrita viedoklim, ka lauku bērniem būs labāk Bauskas skolās, kur ir lielas klases un individuālu pieeju ir grūti nodrošināt. Viņi uzsvēra, ka šāda skolu maiņa nereti izraisa pat emocionālu traumu. Pilsētas skolās vairāk strādā ar spējīgajiem bērniem. Vecāki skaidroja, ka pēc iespējamās reorganizācijas lielajiem bērniem no 7.-9.klases aizies līdzi arī mazie brāļi un māsas, un skola ātri kļūs tukša. Bērnu vecāki apliecināja, ka katrs vecāks nedomā tikai par šodienu, bet gan par savu bērnu nākotni. Tika atspēkoti arī argumenti par nekvalitatīvo sporta bāzi, uzsverot, ka arī nekvalitatīvajā sporta zālē ir sagatavoti medaļnieki un četrkārtēji valsts čempioni. Tas nevar būt par iemeslu skolas reorganizācijai. Sarunā iezīmējās arī informācijas aprites problēma, ko vecāki komentēja šādi: „Pa valsti aiziet ziņa, ka šajā skolā nebūs 7.-9.klase. Tādēļ rodas muļķīgie jautājumi un diskusija. Slikti, ka sāk no otra gala. Būtu labāk, ja vispirms uzklausītu skolas un vecāku viedokļus un pēc tam pie šiem ierosinājumiem strādātu komisija vai darba grupa. Jums vīzija ir skaidra, bet vecāki nav informēti. Nedrīkst pieļaut, ka komisija izstrādā savu plānu, ko pieņem deputāti, un tikai pēc tam ar to iepazīstina skolas un vecākus.”
Situāciju skaidroja Izglītības nodaļas metodiķe Olita Vulāne, sakot, ka jaunajā modeļa izstrādē primārais nebija ekonomiskā izdevīguma aprēķins, bet gan izglītības kvalitāte.
Sarunā iesaistījās novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks uzsverot, ka nevajag nevienu pretnostatīt, jo visus interesē viens jautājums, kā skolēnam nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu un novads nevaram pieņemt lēmumu, ka skolēnam jāizvēlas savai dzīves vietai tuvākā skola. Diskusija ir par to, lai par skolas attīstību pieņemtu labāko variantu. Par medijos izskanējušo informāciju R.Ābelnieks komentēja, ka šajā gadījumā masu mediji paņēma vēl negatavu informāciju no komisijas darba sanāksmes. Priekšsēdētājs apliecināja, ka šogad netiks pieņemts lēmums par Mežotnes pamatskolas reorganizāciju. „Paies laiks un pie šī jautājuma atkal atgriezīsimies", sacīja priekšsēdētājs.
Novada deputāts Aleksandrs Novickis uzlielīja skolas, ka tās aktīvi iesaistās optimizācijas plāna apspriešanā. Viņš uzskata, ka šai skolai būs ilgi jāgaida uz sporta zāles celtniecību, jo novada pašvaldība grasās uzsākt citu lielu sporta būvju celtniecību pilsētā un skolas sporta zāles celtniecībai būs grūti atrast finansējumu. Saglabājot pilnu pamatskolu, tas netraucēs skolas darbības paplašināšanai arī turpmāk. 
Pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka atzina, ka jāsakārto skolēnu pārvadājumu sistēma novadā. Viņa informēja, ka valstī līdz 2020.gadam pāries uz jaunu izglītības pakalpojumu sistēmas modeli, kurā iezīmējas uzstādījumi: sākumskolas tuvāk mājām, 7.-9. klašu posms tiek īstenots tur, kur izvērtējot situāciju pēc kompleksiem kritērijiem, tas ir nepieciešams, vidusskolas tikai reģionālos attīstības centros, tāpat kā profesionālās izglītības iestādes. No novada puses visaugstākajā līmenī ir aktualizēta izglītojamo transporta nodrošinājuma nepieciešamība, arī sabiedriskā transporta iesaiste tajā. 
Savukārt novada domes deputāts Voldemārs Čačs bija lakonisks: „ Būs skolēni, būs skola”.
Tika diskutēts par vecās katlu mājas pārveidi par pakalpojumu centru ar aktu zāli, ko varētu izmantot arī kā sporta zāli un transporta nodrošināšanu tiem bērniem, kas apmeklē interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības.
Sarunas noslēgumā vecāku domes pārstāvis konstatēja: „Mēs ejam mājās ar apziņu, ka mūsu skolu nereorganizēs”.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna projekta pilnā versija novada domes komitejās un domes sēdē tiks skatīta decembrī.
Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas