Piektdiena, 30. Septembris, 2022. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.04.29 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 29.aprīlī plkst. 14:00 (attālināti)


1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Vērmanis
Uzaicināti: Gunta Darkevica
2. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “RAC.LV” FIA Eiropas autokrosa čempionāta un autosporta sezonas noslēguma pasākuma “Mūsas Trilleris” organizēšanai.
Ziņo: Ineta Ruhocka
Uzaicināti: Biedrība RAC.LV, Līga Rimševica
3. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžetu" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe
4. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā “Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu”.
Ziņo: Mārīte Putniņa
5. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai”.
Ziņo: Ilze Tijone
6. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana”.
Ziņo: Ilze Tijone
7. Par atbalstu projektam „Pārupes ielas pārbūve Bauskā”.
Ziņo: Ilze Tijone
8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu”.
Ziņo: Dace Platonova
9. Par projektu konkursā “Mēs savam novadam 2021” iesniegto projektu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Platonova
10. Par nodomu protokola slēgšanu ieceres realizācijai Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: Raitis Ignatjevs
11. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
12. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
13. Par dzīvojamās telpas Imantas iela […],Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
14. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
15. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
16. Par dzīvojamās telpas „[…]”  - […], Ceplis, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
17. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Rītausmas, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
18. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Skolas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krastiņu ceļš”, Vecsaules pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Gunita Vīgupa
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežgaļi” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērtuļu lauks”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Niedras 1”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kūdriņas, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Erķenu ferma”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vecsaules iela 18, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0587 Vecsaules pagastā piekritību pašvaldībai.
Ziņo: Dace Stubure
29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecā katlu māja”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
30. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dzīvojamā māja Nr.12” (Skolas iela 8, Garoza) Mežotnes pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsoe
31. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Spiģi”.
Ziņo: Aija Fridrihsone
32. Par nekustamā īpašuma “Pie siltumnīcas” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
33. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas