Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.01.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 28.janvārī plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par Bauskas novada domes 2021.gada .janvāra saistošo noteikumu Nr. “Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu.
Ziņo: Eva Upīte
2. Par Bauskas novada domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījums Bauskas novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi”” precizēšanu.
Ziņo: Eva Upīte
3. Par Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” precizēšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva
4. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Ziņo: 
Evita Grigorjeva
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7„Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā ar Covid-19 izplatību”.
Ziņo: Dina Romanovska
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 2.novembra lēmumā „Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”.
Ziņo: Dina Romanovska
7.  Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts"piešķiršanu.
Ziņo: Guntis Liepa
8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā “Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu”.
Ziņo:Mārīte Putniņa
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā ”Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
Ziņo: Māra Bauvare
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0032 daļas iznomāšanu Brunavas pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis
11. Atteikums atjaunot dzīvojamās telpas Ošu iela [...], Bauska īres līguma termiņu ar T.V.
Ziņo: Sandra Kazāka
12. Par dzīvojamās telpas "[...]" - [...], Kūdra, Vecsaules pag. izīrēšanu.
Ziņo: 
Sandra Kazāka
13. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Rīgas iela [...], Bauska izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
14. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...],Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
15. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela [...], Bauska īres līguma atjaunošana.
Ziņo: Sandra Kazāka
16. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā [...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
17. Par pašvaldības īpašuma tiesības izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Upes iela 11, Bauskā.
Ziņo: Sandra Kazāka
18. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Sandra Kazāka
19. Par atbildi AS „RB Rail” saistībā ar Rail Baltica projekta izstrādes procesiem.
Ziņo: Dace Platonova
20. Par Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžetu.
Ziņo: Ilona Spurķe
21. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks
 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas