Sestdiena, 22. Janvāris, 2022. Austris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.11.26 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 26.novembrī plkst.14.00, attālināti

1. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde”.
Ziņo: Z.Kalējs
2. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde”.
Ziņo: A.Gurkovskis
3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Bauskas Mūzikas un mākslas skolai.
Ziņo: A.Velmunska
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Spurķe
5. Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesniegumu.
Ziņo: I.Spurķe
6. Par prioritāšu noteikšanu 2021.gada budžeta sastādīšanā. 
Ziņo: J.Kalinka
7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumā Nr.2 “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”.
Ziņo: L.Rimševica
8. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” nolikumā.
Ziņo: L.Rimševica
9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
10. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
11. Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
12. Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi”.
Ziņo: D.Platonova
13. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2021.gadā.
Ziņo: I.Tijone
14. Par nodomu protokola slēgšanu Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: I.Tijone
15. Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu.
Ziņo: I.Nagņibeda
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”.
Ziņo: Ņ.Tomase
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “BAZA BUILDING”.
Ziņo: Ņ.Tomase
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “JUMIS T”.
Ziņo: Ņ.Tomase
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M.A.
Ziņo: I.Šķirmante
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Vecsaules pagastā.
Ziņo: I.Šķirmante
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “Topinambo Agro”.
Ziņo: I.Šķirmante
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzenīšu lauks”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
24. Par nekustamā īpašuma “Selekcijas māja 8” zemesgabalu Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Fridrihsone
25. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 006 0037 pievienošanu nekustamajam īpašumam „Kalna iela” Bauskā ar kadastra Nr. 4001 004 0242.
Ziņo: D.Stubure
27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0195 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0299 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0297 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
29. Par dzīvojamas mājas Dārza iela 5, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: S.Kazāka
30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. […]“ […]”, Janeikas, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31. Par dzīvojamās telpas Salātu iela  […] - […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Salātu iela  […] - […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par dzīvojamās telpas Dārza iela  […] - […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela  […] - […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela  […] - […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
36. Par dzīvojamās telpas “ […]” - […], Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
37. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes sēde notiks attālināti. Iedzīvotāji ir aicināti savus priekšlikumus/ieteikumus, kas saistīti ar Bauskas novada domes sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, iesniegt elektroniski (e-pasts: dome@bauska.lv) vai rakstveidā ievietot pašvaldības pasta kastē, kas atrodas Bauskā, Uzvaras ielā 1 (1.stāva foajē) līdz plkst. 17.00, dienu pirms domes sēdes. 
Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas