Ceturtdiena, 26. Janvāris, 2023. Agneta, Agnis, Ansis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.08.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 27.augustā plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Ziņo: E.Grigorjeva
2. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
3. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
4. Par izglītības iestāžu mācību procesa īstenošanu 2020./2021.mācību gadā. 
Ziņo: M.Bauvare
5. Par telpu piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai klātienes mācību procesa nodrošināšanai 2020./ 2021.mācību gadā.
Ziņo: M.Bauvare
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
7. Par Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Bauskas novada simbolikas lietošanu”” precizēšanu.
Ziņo: I.Šomina
8. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bauskas pilsētas jaunajās robežās.
Ziņo: A.Eglinska
9. Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam publisko apspriešanu.
Ziņo: R.Ignatjevs
10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: R.Ignatjevs
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. “[…], Pils ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “[…]” - […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
14. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0107 daļas Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
17. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
18. Par kompensācijas piešķiršanu par ēku Krasta ielā 13, Bauskā nojaukšanu.
Ziņo: D.Stubure
19. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētāja vietā priekšsēdētāja vietnieks: V.Čačs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas