Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.07.30 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 30.jūlijā plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par aizņēmumu investīciju projekta “Pilskalna ielas Bauskā pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: S.Oļehnoviča
2. Par aizņēmumu investīciju projekta “Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: S.Oļehnoviča
3. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
Ziņo: S.Oļehnoviča
4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
5. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
6. Par dalību projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”.
Ziņo: I.Munda
7. Par atļauju SIA “Eco Baltia vide” izvietot dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju Īslīces ielā 5A, Bauskā.
Ziņo: E.Upīte
8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi”.
Ziņo: J.Feldmanis
9. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “A7 šoseja-Čapuļi”.
Ziņo: A.Fridrihsone
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pīlādžu iela 2, Likverteni, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
11. Par dienesta dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
12. Par dienesta dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13. Par dienesta dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
14. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...] - [...], Bauska,  Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
15. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...] - [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
16. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...] - [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17. Par dzīvojamās telpas “[...] ” - [...], Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
18. Par dzīvojamās telpas Salātu iela [...] - [...], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu.  
Ziņo: S.Kazāka
19. Par saskaņojumu Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā ” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
20. Par papildatvaļinājuma daļas un ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Arnoldam Jātniekam.
Ziņo: E.Upīte
21. Par izmaiņās Vides un attīstības komitejas sastāvā.
Ziņo: E.Upīte
22. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētāja vietā -
domes priekšsēdētāja vietnieks: V.Čačs

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas