Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2020.06.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2020.gada 25.jūnijā plkst. 14.00
Kalna ielā 18, Bauskā


1. Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sastāvā.
Ziņo: E.Upīte
2. Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.
Ziņo: E.Upīte
3. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
4. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
5. Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Bauskas novada simbolikas lietošanu”.
Ziņo: I.Šomina
7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu” .
Ziņo: D.Platonova
8. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: B.Ostrovskis
9. Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” attīstības plāna 2020.- 2023.gadam saskaņošanu.
Ziņo: B.Svareniece
10. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Svareniece
11. Par Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: B.Grantiņa
12. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
13. Par grozījumu Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”.
Ziņo: E.Upīte
14. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam.
Ziņo: E.Upīte
15. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā “Bauskas ūdens”.
Ziņo: A.Fridrihsone
16. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
17. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: D.Stubure
18. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas siltums”.
Ziņo: D.Stubure
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0224 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: D.Stubure
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekūnu lauks”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecvilciņi”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0041 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
23. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.[...], “[...]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela [...]- [...], Gailīšu pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
26. Par dzīvojamās telpas “[...]”- [...], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27. Par dzīvojamās telpas “[...]”- [...], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas “[...]”- [...], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
29. Par atteikumu atjaunot dzīvojamās telpas Ziedoņu iela [...]- [...], Bauskā īres līgumu.
Ziņo: S.Kazāka
30. Par dzīvojamās telpas Dārza iela [...]- [...], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela [...]- [...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...]- [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...]- [...], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela [...]- [...], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela [...]- [...], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
36. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
37. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Vītolu iela 8, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Dārza iela 18, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
39. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Uzvaras iela 9, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
40. Par saskaņojumu Iecavas novada pašvaldības investīciju projekta “Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
41. Par saskaņojumu Iecavas novada pašvaldības investīciju projekta “Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
42. Par saskaņojumu Iecavas novada pašvaldības investīciju projekta “Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošana” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
43. Par saskaņojumu Iecavas novada pašvaldības investīciju projekta “A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi” pārbūve 1.kārta” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
44. Par apmaksātas atpūtas dienas un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Jātniekam.
Ziņo: E.Upīte
45. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas