Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.05.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 28.maijā plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par projekta “Saules dārza amfiteātra izveide  konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Platonova
2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
3. Par grozījumiem Uzvaras pamatskolas nolikumā.
Ziņo: I.Ērgle
4. Par grozījumiem Vecsaules pamatskolas nolikumā.
Ziņo: L.Bula
5. Par grozījumiem Īslīces pamatskolas nolikumā.
Ziņo: I.Vargušenko
6. Par grozījumiem Mežotnes sākumskolas nolikumā.
Ziņo: D.Lapkovska
7. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra noteikumos Nr.7 “Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra noteikumos Nr.5 “Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”.
Ziņo: E.Grigorjeva
9. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
Ziņo: E.Grigorjeva
10. Par Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” precizēšanu.
Ziņo: E.Upīte
11. Par Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.7 “Par Bauskas novada simbolikas lietošanu” precizēšanu.
Ziņo: E.Upīte
12. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Ziņo: E.Upīte
13. Par saskaņojumu Rundāles novada pašvaldības investīciju projekta “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanai.
Ziņo: E.Upīte
14. Par nomas maksas samazinājumu SIA “GARUDA foods”.
Ziņo: A.Gurkovskis
15. Par nekustamā īpašuma daļas “Pamūšas kanalizācija” nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: A.Gurkovskis
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Meistars Gothards”.
Ziņo: I.Tijone
17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: I.Tijone
18. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
19. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
20. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa iela […] - […], Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […] - […], Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
24. Par starpgabala statusa atcelšanu nekustamam īpašumam Ošu iela 2, Vecsaules pagastā un zemes vienības piekritību.
Ziņo: D.Stubure
25. Par starpgabala statusa atcelšanu nekustamam īpašumam “Zvaigznes starpgabals”, Vecsaules pagastā un zemes vienības piekritību.
Ziņo: D.Stubure
26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0020 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
27. Par ceļa servitūta nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Anduļas”, Gailīšu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
28. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Bērzu kapsēta”.
Ziņo: D.Stubure
29. Par nekustamā īpašuma “Zeltiņceļš”, Mežotnes pagastā nodošanu bez atlīdzības valstij.
Ziņo: D.Stubure
30. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas