Ceturtdiena, 26. Janvāris, 2023. Agneta, Agnis, Ansis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.12.19 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 19.decembrī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada domes deputātu sastāvu.
  Ziņo: A.Jātnieks
 2. Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sastāvā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 3. Par izmaiņām Vides un attīstības komitejas sastāvā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 4. Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 5. Par Linutas Ģerģes atbrīvošanu no Bauskas sākumskolas direktora amata.
  Ziņo: M.Bauvare
 6. Par Juridiskās nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
  Ziņo: A.Jātnieks
 7. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
  Ziņo: M.Kuļikauska
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” nolikumā.
  Ziņo: B.Svareniece
 9. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtību.
  Ziņo: L.Ģerģe
 10. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma finanšu līdzekļu izlietošanas saskaņošanu.
  Ziņo: L.Ģerģe
 11. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas- divu apkures katlu-  atsavināšanu.
  Ziņo: Z.Kalējs
 12. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde”.
  Ziņo: B.Marčenkova
 13. Par pašvaldības finansējumu investīciju projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 14. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
  Ziņo: I.Spurķe
 15. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA Īslīces ūdens”.
  Ziņo: V.Gabrāns
 16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA „MĀZERS”.
  Ziņo: Ņ.Tomase
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma […]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 19. Par inženierbūves „Mūsas tilts”, Gailīšu pagastā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
  Ziņo: A.Fridrihsone
 20. Par Bauskas novada Būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinuma Nr.BIS-BV-19.9-2019-8217 atstāšanu spēkā.
  Ziņo: D.Putna
 21. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […] - […], Gailīšu pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 22. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Īslīces pagastā īres līguma grozīšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 23. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 24. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Brunavas pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 25. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 26. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 27. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 28. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 29. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 30. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 31. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 32. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 33. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā izīrēšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 34. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
  Ziņo: M.Pafrats
 35. Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu saskaņošanu.
  Ziņo: B.Ostrovskis
 36. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā Nr.3 „Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstis” nolikums”.
  Ziņo: I.Šomina
 37. Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo: J.Feldmanis
 38. Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2020.gadā.
  Ziņo: I.Spriņķe
 39. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2020”.
  Ziņo: I.Spriņķe
 40. Par aizņēmumu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa sadarbības projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
  Ziņo: I.Tijone
 41. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā „Par atbalstu projektam „Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā””.
  Ziņo: I.Tijone
 42. Par aizņēmumu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta „Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā” īstenošanai.
  Ziņo: I.Tijone
 43. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
  Ziņo: I.Tijone
 44. Par administratīvi teritoriālo reformu.
  Ziņo: I.Tijone
 45. Par aizdevuma izsniegšanas grafiku.
  Ziņo: I.Ruhocka
 46. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 47. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 48. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas