Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.09.23 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 26.septembrī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
  Ziņo: G.Liepa
 2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma Goda raksts” piešķiršanu.
  Ziņo: G.Liepa
 3. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma Goda raksts” piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai.
  Ziņo: G.Liepa
 4. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma Goda raksts” piešķiršanu Bauskas pilsētas pamatskolai.
  Ziņo: G.Liepa
 5. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma Goda raksts” piešķiršanu Bauskas Tautas teātrim.
  Ziņo: G.Liepa
 6. Par Bauskas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 7. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 8. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 9. Par finansējumu Gailīšu pagasta Pāces ciema meliorācijas grāvja būvprojekta izstrādei.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 10. Par pašvaldības finansējumu investīciju projekta Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 11. Par saistošo noteikumu Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
  Ziņo: S.Oļehnoviča
 12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.
  Ziņo: I.Šķirmante
 13. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
  Ziņo: D.Platonova
 14. Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu.
  Ziņo: I.Tijone
 15. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
  Ziņo: D.Romanovska
 16. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
  Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
 17. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
  Ziņo: M.Bauvare
 18. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
  Ziņo: M.Bauvare
 19. Par piemaksu noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
  Ziņo: M.Bauvare
 20. Poligona Grantiņi” slēgšanu un apsaimniekošanu pēc slēgšanas.
  Ziņo: U.Saukums
 21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Transportbāze […]”, Codes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: A.Fridrihsone
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela […], Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 23. Par dzīvojamās mājas Salātu iela […], Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
  Ziņo: A.Eglinska
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. […], Lauktehnika […]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 25. Par dzīvojamās telpas Lauktehnika […]”, Īslīces pagastā izīrēšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 26. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 27. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 28. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 29. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 30. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 31. Par dzīvojamās telpas Ceplis […]”, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 32. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

  Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas