Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.08.29 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2019.gada 29.augustā plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā
 
1. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
2. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai.
Ziņo: E.Grigorjeva
3. Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
Ziņo: B.Marčenkova
4. Par Bauskas novada domes nolikuma “Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada uzņēmēju Gada balva” nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina 
5. Par S.Puteles atbrīvošanu no direktora amata.
Ziņo: M.Bauvare
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.
Ziņo: M.Bauvare
7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
Ziņo: D.Romanovska
9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
10. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: D.Romanovska
11. Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.
Ziņo: A.Juškevics
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Centra iela 20, Mūsa, Ceraukstes pagastā centrālapkures sistēmas atjaunošanai.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0080 Brunavas pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
15. Par nekustamo īpašumu “Alejas kapi” un “Pikčeļ kapi”, Vecsaules pagastā dāvinājuma pieņemšanu.
Ziņo: D.Stubure
16. Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā [...], Bauskā nomas līguma atjaunošanu.
Ziņo: D.Stubure
17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Vecsaules pagastā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
20. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “[...]”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
21. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “[...]”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], Plūdoņa iela [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], Bērzu ielā [...], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela [...], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas “[...]”-[...], Codes pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka 
30. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka 
31. Par dienesta dzīvojamās telpas Mēmeles iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par dzīvojamās telpas Ziedoņu iela [...], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela [...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
35. Par dzīvojamās telpas “[...]”-[...], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
36. Par sociālā dzīvokļa “[...]”-[...], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
37. Par dzīvojamās telpas “[...]”-[...], Vecsaules pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
38. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
 
Domes priekšsēdētājs: A. Jātnieks

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas