Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.06.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 27.jūnijā plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par deputāta Raimonda Žabova pilnvaru izbeigšanu.
Ziņo: M.Abaroniņš
2.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
3.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
4.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekles E.S. ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
5.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekles M.I. ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
6.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekles I.G. ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
7.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekles A.R. ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
8.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekles A.S. ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
9.Par grozījumiem 2017.gada 3.maija līgumā Nr.BNA 2016/045 “Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””.
Ziņo: J.Kalinka
10.Par Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
11.Par atbalstu Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014- 2020) projektam “Vēsturiskais ceļš: Raudonvare- Bauska”.
Ziņo: M.Skanis
12.Par finansējuma piešķiršanu Lidijai Martinkenai.
Ziņo: L.Rimševica
13.Par finansējuma piešķiršanu Ilzei Cielavai.
Ziņo: L.Rimševica
14.Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
15.Par Bauskas sākumskolas pievienošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai.
Ziņo: M.Bauvare
16.Par finansējuma piešķiršanu Madarai Konjuševskai, Martai Konevālei, Katrīnai Siliņai un Megijai Miļūnei.
Ziņo: M.Bauvare
17.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam.
Ziņo: E.Grigorjeva
18.Par nekustamo īpašumu “Anckaiši 5” daļas un “Anckaiši 4”, Mežotnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Grigorjeva
19.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: B.Ostrovskis
20.Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos” finansējumu.
Ziņo: A.Gurkovskis
21.Par finansējuma piešķiršanu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā III kārta” realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs
22.Par starpgabala statusa atcelšanu nekustamam īpašumam “Aka”, kadastra Nr.4052 009 0393, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
23.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Lauku ielā 6, Rītausmās, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
24.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.[...], Rūpniecības ielā 18, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.
[...], “Cīņas”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par dzīvojamās telpas Salātu iela
[...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela
[...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela
[...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
29.Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā
[...], Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
30.Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
31.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
32.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[...]”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
33.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[...]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
34.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas