Sestdiena, 22. Janvāris, 2022. Austris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.04.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2019.gada 25.aprīlī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā
 
1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
2. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: A.Vērmanis
3. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: A.Kapkalns
4. Par aizņēmumu sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”
Ziņo: D.Putna
6. Par projektu konkursā “Mēs savam novadam 2019” iesniegto projektu apstiprināšanu.
Ziņo: D.Platonova
7. Par aizņēmumu ELFLA projekta ”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
Ziņo: J.Kalinka
8. Par aizņēmumu ELFLA projekta ”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošanai
Ziņo: J.Kalinka
9.Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Kalinka
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: G.Vīgupa
11. Par aizņēmumu projekta ”Pilskalna ielas, Bauskā pārbūve, 1.kārta”  īstenošanai.
Ziņo: A.Eglinska
12. Par aizņēmumu Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūvei.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par aizņēmumu projekta ”Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana” īstenošanai.
Ziņo: A.Eglinska
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa ielā 37, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
15. Par Mežgaļu sākumskolas direktoru.
Ziņo: M.Bauvare
16. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu sākumskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: S.Putele
17. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: L.Jurcika
18. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 2011.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.11.
Ziņo: L.Ģerģe
19. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
20. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5.
Ziņo: V.Grigorjeva
21. Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva
22. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.3.
Ziņo: B.Grantiņa
23. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Svareniece
24. Par Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” precizēšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa
25. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
Ziņo: I.Krūmiņa
26. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: I.Krūmiņa
27. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā.
Ziņo: A.Smiltiņa – Plūdone
28. Par Bauskas politiski represēto kluba “Rēta” iesniegumu.
Ziņo: A.Juškevics
29. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
30. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē Bauskas novada sportistiem.
Ziņo: L.Rimševica
31. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dienesta dzīvojamās telpas […], Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres  līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […], Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas […], Code, Codes pag., Bauskas nov.īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35. Par dzīvojamās telpas […], Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov. īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
36. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […], Bauska, Bauskas nov.īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
37. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Ceplis 3”-4, Ceplis, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa ,,Ceplis 3”- 6, Ceplis, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa ,,Ceplis 4”-6, Ceplis, Mežotnes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
41. Par domes priekšsēdētāja A.Jātnieka atbrīvošanu no Ētikas komisijas sastāva.
Ziņo: A.Novickis
42. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: J.Kalinka.
 
Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas