Pirmdiena, 06. Decembris, 2021. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.01.31 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 31.janvārī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva
2.Par atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela X- X, Bauskā īres līguma termiņu.
Ziņo: S.Kazāka
3.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Rīgas ielā X, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
4.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Skolas iela X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
5.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
6.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
7.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
8.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
9.Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
10.Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Rūpniecības ielā 26, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un ēkas atjaunošanai.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par Ekonomikas un finanšu nodaļas reglamenta saskaņošanu.
Ziņo: I.Spurķe
12.Par Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: M.Vilciņš
13.Par Nekustamo īpašumu nodaļas reglamenta saskaņošanu.
Ziņo: G.Vīgupa
14.Par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
15.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumā “Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
Ziņo: G.Vīgupa
16.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Bauskā daļas nomāšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
17.Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
18.Par dalības maksu pasākumā “Spēlēju un dancoju”.
Ziņo: M.Bauvare
19.Par grozījumu Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
20.Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas pašvaldības piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti” apstiprināšanu.
Ziņo: M.Bauvare
21.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas